MESO HRVATSKIH FARMI

meso hrvatskih farmi
KATEGORIJA: hrana i predmeti opće uporabe

DATUM OBJAVE

: 10.09.2013

Neposredno pred ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju, Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA) promovira marketinške projekte koje provodi u cilju zašite i daljnjeg razvoja domaće poljoprivredne proizvodnje. Unazad dvije godine, HPA provodi marketinške projekte dobrovoljnog označavanja svježeg svinjskog mesa putem Znakova "Meso hrvatskih farmi" i "Svinjsko meso dokazano podrijetlo", a zadnju godinu i projekt dobrovoljnog označavanja svježe junetine Znakom "Meso hrvatskih farmi".

To znači da se u ponudi na tržištu nalaze označeni proizvodi od svježeg svinjskog mesa koji su proizvedeni od svinja koje su rođene, utovljene i zaklane u Republici Hrvatskoj, te od svinja rođenih u drugoj zemlji, a koje su utovljene na hrvatskim farmama minimalno 60 dana i zaklane u Republici Hrvatskoj, ali i proizvodi od junadi koje su rođene u Hrvatskoj ili nekoj drugoj zemlji, utovljene u Republici Hrvatskoj minimalno 210 dana te zaklanih u Republici Hrvatskoj. 

Kod označavanja svježeg svinjskog mesa – korištenje ovog Znaka dozvoljava se za označavanje svježeg svinjskog mesa od svinja rođenih, utovljenih i zaklanih u Republici Hrvatskoj te svinja rođenih u Republici Hrvatskoj ili nekoj drugoj zemlji ali utovljenih minimalno 60 dana u Republici Hrvatskoj i zaklanih u Republici Hrvatskoj.

Kod označavanja svježe junetine – korištenje ovog Znaka dozvoljava se za označavanje svježe junetine od životinja koje su rođene u Republici Hrvatskoj ili nekoj drugoj zemlji, utovljene minimalno 210 dana u Republici Hrvatskoj te zaklane u Republici Hrvatskoj. Ukoliko je životinja rođena u nekoj drugoj zemlji, a utovljena minimalno 210 dana u Republici Hrvatskoj, korisnik se obavezuje pored Znaka navesti i tekstualnu oznaku Tovljeno najmanje 210 dana u Hrvatskoj.

Ciljevi uvođenja ovih Znakova na tržištu u Hrvatskoj jesu informiranje potrošača o podrijetlu svinjskog i junećeg mesa koje se sustavno kontrolira ali i potpomaganje daljnjeg razvoja svinjogojske i govedarske proizvodnje u Republici Hrvatskoj. Proces označavanja svježeg svinjskog i junećeg mesa započinje na način da zainteresirani subjekt u poslovanju s hranom podnosi zahtjev u HPA za odobrenje korištenja Znaka, zajedno sa svim potrebnim dokumentima kao i listom proizvoda na kojima će koristiti Znak. HPA na temelju dokaza o upisu u Upisnik odobrenih objekata za klanje, rasijecanje i preradu mesa, podataka kojima se označava proizvod te mjera koje klaonice i ostali subjekti u sustavu označavanja poduzimaju glede jamčenja točnosti podataka, donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju zahtjeva za korištenje Znaka.
Upravo je iz tog razloga i HPA odlučila slijediti uspješan primjer zemalja EU s ciljem zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje te na taj način omogućiti potrošačima da kupuju kvalitetan, prepoznatljiv i cijenom konkurentan proizvod proizveden u RH.
                                                                         

mr.sc. Bojan Božović dr.vet.med.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Bioinstitut d.o.o.

Blog

Održana zaključna konferencija projekta

15.10.2019 // Nabava

Dana 26.09.2019. u konferencijskoj sali novoizgrađenog laboratorija u Čakovcu održana je završna konferencija projekta "Dogradnja i opremanje laboratorija u Čakovcu" koji se djelomično financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Novi laboratorij u funkciji

17.09.2019 // Nabava

Nastavno na završetak radova na izgradnji laboratorija u Čakovcu, opremanju laboratorija novim laboratorijskim uređajima i namještajem te obavljenom tehničkom pregledu koji je izvršen 27.08.2019. godine, za kompletnu novoizgrađenu cjelinu 05.09.2019. godine izdana je uporabna dozvola.