Početna Blog Kemija Voda za sve

Voda za sve

KATEGORIJA: Kemija

DATUM OBJAVE

: 22.03.2017

Djelatnice Bioinstituta prisustvovale su 7. međunarodnom znanstveno- stručnom skupu "Voda za sve", koji je u sklopu obilježavanja Svjetskog dana voda održan na Građevinskom fakultetu u Osijeku 9. i 10. ožujka 2017. godine.

  Cilj skupa je razmjena iskustava znanstvenika i stručnjaka koji se u svom radu bave problematikom zaštite, korištenja i očuvanja vodnog bogatstva Hrvatske, ali i drugim aspektima povezanosti vode i čovjeka. Na skupu se okupilo više od 200 sudionika iz Hrvatske i inozemstva te je prijavljeno preko 90 radova iz područja voda. Glavna tema skupa bile su otpadne vode. Dr sc. Teuta Tompić održala je predavanje pod nazivom "Određivanje polibromiranih difenil-etera (PBDE) u vodi metodom plinske kromatografije s masenom spektrometrijom (GC-MS/MS)". Bioinstitut d.o.o. je prvi laboratorij u Hrvatskoj koji je akreditirao tu metodu, a u radu su opisani princip i validacija metode.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Bioinstitut d.o.o.

Blog

Površinski aktivne tvari - alkilfenoli i njihovi etoksilati

18.12.2018 // Kemija

Surfaktanti ili površinske aktivne tvari kemijski su spojevi koji se sastoje od polarnog hidrofilnog dijela molekule (koji se dobro otapa u vodi)  i nepolarnog hidrofobnog dijela molekule (koji se ne otapa u vodi).

Testovi toksičnosti na živim organizmima

14.12.2018 // Biologija

Toksičnost je svojstvo neke tvari da ima štetan utjecaj na živa bića i/ili na okoliš. Koliko je neka tvar opasna nije lako definirati, jer njena otrovnost ovisi o brojnim okolišnim čimbenicima (načinu, količini i učestalosti izlaganja) te o samom organizmu i njegovim individualnim fiziološkim čimbenicima.