Početna Blog Nabava Obavijest o nabavi roba izmjena #2

Obavijest o nabavi roba izmjena #2

KATEGORIJA: Nabava

DATUM OBJAVE

: 10.05.2019

Evidencijski broj nabave: KK.03.2.1.05.0360-07

Natječaj za nabavu roba objavljen je 12.04.2019., a predmet nabave je laboratorijski namještaj sukladno tehničkoj dokumentaciji i troškovnicima. Nabava uključuje kompletnu izradu predmeta nabave, isporuku (pakiranje, utovar, transport), montažu, eventualni otklon štete na objektu kod isporuke te otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Ovim putem se zainteresirane ponuditelje obavještava o drugoj izmjeni natječajne dokumentacije. Potencijalnim ponuditeljima se prije svega skreće pozornost na izmjenu težina cjenovnih i ne cjenovnih kriterija u omjeru 40/60 kao i detaljnijim opisom načina na koji će se bodovati ne cjenovni kriteriji.

Rok za dostavu ponuda se sukladno točki 1.7. Dokumentacije za nadmetanje produljuje do 23.05.2019.

Više informacija o nabavi moguće je vidjeti preuzimanjem obavijesti o nabavi dok cjelokupnu dokumentaciju o nabavi kao i pripadajuće izmjene, moguće je preuzeti na web stranici http://www.bioinstitut.hr/kk-projekt/


Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Bioinstitut d.o.o.

Blog

Novi laboratorij u funkciji

17.09.2019 // Nabava

Nastavno na završetak radova na izgradnji laboratorija u Čakovcu, opremanju laboratorija novim laboratorijskim uređajima i namještajem te obavljenom tehničkom pregledu koji je izvršen 27.08.2019. godine, za kompletnu novoizgrađenu cjelinu 05.09.2019. godine izdana je uporabna dozvola. 

 

Završetak radova

19.07.2019 // Nabava

Dana 02.07.2019. izvršena je primopredaja radova izvedenih na laboratoriju tvrtke Bioinstitut d.o.o. koji je djelomično financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.