Početna Blog Sustavi kvalitete Sustavi kvalitete u laboratorijima bioinstituta

Sustavi kvalitete u laboratorijima bioinstituta

KATEGORIJA: Sustavi kvalitete

DATUM OBJAVE

: 04.06.2018

U Bioinstitutu su uvedeni različiti sustavi upravljanja kvalitetom prema normama HRN EN ISO/IEC 17025:2007, HRN EN ISO 9001:2015, HRN EN ISO/IEC 17020:2012. Također je uveden i sustav upravljanja okolišem prema normi HRN EN ISO 14001:2015. U Laboratorijskoj djelatnosti obuhvaćeno je najviše sustava upravljanja (Slika 1.), a podijeljena je u tri cjeline: Laboratorij za ekologiju, Laboratorij za kemiju hrane i predmeta opće uporabe, te Mikrobiološki laboratorij.

Prva akreditacija od strane Hrvatske akreditacijske agencije prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 provedena je 2005. godine. Tada je akreditirano 50 kemijskih i mikrobioloških metoda ispitivanja. Područje akreditacije stalno se proširuje novim metodama te je do sada akreditirano 150 metoda u fiksnom i 7 metoda u fleksibilnom području akreditacije. Trenutno je u postupku akreditacije u fiksnom području 21 metoda, a u fleksibilnom 2 nove metode. Akreditirane su metode u područjima ispitivanja hrane, hrane za životinje, vina, voda, otpada, tla, mulja, sedimenta, predmeta opće uporabe, krutih oporabljenih goriva i naftnih proizvoda, uzoraka okoliša iz primarne proizvodnje, te uzorkovanja voda, otpada, mulja i sedimenta.

Kod metoda akreditiranih u fiksnom području točno su definirani vrsta uzorka i metoda ispitivanja. U fleksibilnom  području akreditacije osobe imenovane za upravljanje metodama, same mogu proširivati/mijenjati metode bez prethodnog ocjenjivanja od strane Hrvatske akreditacijske agencije.

Sustav upravljanja prema normi HRN EN ISO 9001:2015 uveden je 2015. godine, a kao temelj poslužilo je iskustvo u implementiranju normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 i HRN EN ISO/IEC 17020:2012. Budući da je u prosincu 2017. godine objavljeno novo izdanje norme HRN EN ISO/IEC 17025 koja se sadržajno približila normi HRN EN ISO 9001:2015, potrebno je stalno prilagođavati i održavati sustave upravljanja kvalitetom.

Slika 1. Organiram Bioinstituta

Osiguranje i kontrola kvalitete vrlo su usko povezani i oboje su dio sustava upravljanja kvalitetom. U laboratorijskoj djelatnosti osiguranje kvalitete predstavlja unaprijed određene i opisane postupke koje se kojima se osiguravaju vjerodostojni rezultati analiza ispitivanja dok kontrola kvalitete predstavlja mjere koje se provode u svrhu kontrole postupaka ispitivanja i verifikacije dobivenih rezultata.

U laboratorijima se koriste različite metode ispitivanja: normirane metode ispitivanja (HRN, ISO, EPA, ASTM, Standard Methods), aplikacijske metode (razne metode koje preporučuju ili razvijaju proizvođači opreme), nenormirane metode te vlastite metode razvijene u laboratoriju. Za metode ispitivanja izrađuje se sva potrebna prateća dokumentacija: standardni operativni postupak (SOP), izvješće o validaciji metode te procjena mjerne nesigurnosti.

Prema programima kontrole kvalitete provode se vanjske i unutrašnje mjere kontrole kvalitete

U vanjske mjere kontrole kvalitete uključeno je sudjelovanje u programima ispitivanja uzoraka nepoznatih koncentracija koje provode dobavljači takvih uzoraka iz Velike Britanije (LGC, FEPAS, FAPAS), Njemačke (LVU, DCC), Francuske (BIPEA, AGLAE), SAD (ERA, RTC) i drugi. Unutarnje mjere kontrole kvalitete provode se u svakodnevnom radu laboratorija, a tu se ubrajaju: kalibracije uporabom certificiranih materijala, korištenje referentnih materijala za provjeru mjerenja i pripreme uzoraka, kontrolne  karte, ponavljanje pripreme i mjerenja istog uzorka, ispitivanje paralelnih uzoraka, itd.

Pridržavanjem svih unaprijed utvrđenih postupaka i procedura osiguranja kvalitete utvrđenih sustavom upravljanja kvalitetom te uspješnim provođenjem mjera kontrole kvalitete stvara se dodatno povjerenje u rad osoblja te pruža kupcima laboratorijskih usluga dodatnu sigurnost u rezultate ispitivanja.

 

Dr. sc. Vesna Šimunić - Mežnarić, dipl. ing. kem.

Znanstvena suradnica, voditeljica kvalitete


Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Bioinstitut d.o.o.

Blog

Početak radova

12.09.2018 // Nabava

03.09.2018. godine, na lokaciji R. Steinera 7 u Čakovcu započeli su radovi na izgradnji poslovne građevine - Dogradnja laboratorija koji se sufinanciraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Ugovor o izvođenju radova potpisan je s tvrtkom Izgradnja Futura d.o.o. iz D. Stupnika, a ugovorena cijena radova iznosi 7.859.667,55 HRK bez PDV-a. Sukladno terminskom planu, završetak radova planiran je s 03.007.2019. godine. 

DITIOKARBAMATI – fungicidi širokog spektra

10.09.2018 // Kemija

Ditiokarbamati (DTC) prema kemijskoj strukturi su kelati karbaminskih kiselina s metalima: ciran, cineb, propineb – sadrže cink; maneb – sadrži mangan; mankozeb – sadrži mangan i cink; ferbam – sadrži željezo. Kao prvi organski fungicidi pojavili su se 1930-ih godina. Komercijalno su se počeli koristiti kao fungicidi u vrijeme Drugog svjetskog rata kao zamjena za skuplje bakrene preparate. Ditiokarbamati su fungicidi širokoga spektra djelovanja, a kod primjene nije uočena pojava rezistencije. Koriste se intenzivno protiv gljivičnih oboljenja voćaka, vinove loze, žitarica, uljarica, duhana. Učinkoviti su protiv plamenjače vinove loze i fitoftore krumpira. Neki se, poput tirama, koriste u zaštiti sjemena. Etilenbisditiokarbamati se koriste kao protektivni fungicidi, učinkoviti protiv velikoga broja lisnih bolesti te za dezinfekciju zemljišta. Ditiokarbamati su zajedno s još nekim fungicidima najčešće pronalaženi ostaci pesticida u hrani, naročito voću.