Početna Blog Veterina Objekti za smještaj goveda

Objekti za smještaj goveda

Foto: Ilustracija
KATEGORIJA: Veterina

DATUM OBJAVE

: 18.07.2013

Objekat u kojem životinja boravi jedna je od podjednako važnih karika u lancu proizvodnje bilo mesa, bilo mlijeka, kao stoje i genetski važan materijal, hranidba, prevencija bolesti...

 


U najširem smislu gledajući, goveda držimo pojedinačno ili skupno. Pri pojedinačnom držanju životinja se ponaša individualno, što podrazumijeva određeni mir, te mogućnost zasebne obrade svake životinje. U takvoj situaciji vlasnik puno lakše primjećuje određena odstupanja u ponašanju ili proizvodnji pojedine životinje. Znatno je lakši i veterinarski nadzor, odnosno pregled točno određene jedinke. Svakako taj model zahtjeva veće investicije u uređenju objekta i opreme, kao i veću potrošnju ljudske radne snage; jedan radnik na 20 do 30 krava. U našim se uvjetima na taj način drže uglavnom mliječna goveda.

Postoji čitav niz varijacija u načinu vezivanja, u dužini ležišta, načinu izgnojavanja itd. No, svakako bi takve staje trebale imati zasebno rodilište u kojem će mir potražiti krave pred porod, te neposredno nakon poroda. Kapacitet rodilišta je oko 12% od ukupnog broja mliječnih krava na farmi.Druga mogućnost je skupno držanje u takozvanim stajama za slobodno držanje po pravilima „socijalnog ranga". Da bi se ta hijerarhija po rangu svela na najmanju mjeru, životinje grupiramo po spolu, dobi ili pak mliječnosti, odnosno, gravidnosti. Životinje koje se gone ili su pred teljenjem moraju se izdvojiti iz skupine, što nas i ovdje upućuje na potrebu postojanja rodilišta. Prednost ovog načina prvenstveno je ekonomičnost korištenja prostora i uređenja. Životinje biraju mjesto koje im najviše odgovara. Svakako je manja potrošnja ljudske radne snage.

Kao modeli držanja pojavljuju se:
- slobodno držanje na nasteljenom grupnom ležištu
- slobodno držanje s rešetkastim podom
- slobodno držanje u odjeljcima. Tim načinom uobičajeno je u nas držati životinje u tovu, no ukoliko se koristi za mliječna goveda, mužnja se obavezno provodi u izmuzištu. Higijenske prilike u izmuzištu trebaju osigurati dobivanje mlijeka sa što manjim početnim brojem bakterija. Postojanje izmuzišta kao zasebne prostorije svakako je napredak u odnosu na mužnju u samoj staji koja se primjenjuje pri pojedinačnom držanju krava. Kao nedostatak skupnog načina držanja mogu se istaći socijalne konfliktne situacije medu životinjama, napose u malenom prostoru. To je najizraženije prilikom hranjenja. U visokoproduktivnih životinja to može izazvati smanjenje mliječnosti, te smanjenje prirasta. Također je otežana i veterinarska kontrola.

BRANKO DELOST dr.vet.med.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Bioinstitut d.o.o.

Blog

Održana zaključna konferencija projekta

15.10.2019 // Nabava

Dana 26.09.2019. u konferencijskoj sali novoizgrađenog laboratorija u Čakovcu održana je završna konferencija projekta "Dogradnja i opremanje laboratorija u Čakovcu" koji se djelomično financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Novi laboratorij u funkciji

17.09.2019 // Nabava

Nastavno na završetak radova na izgradnji laboratorija u Čakovcu, opremanju laboratorija novim laboratorijskim uređajima i namještajem te obavljenom tehničkom pregledu koji je izvršen 27.08.2019. godine, za kompletnu novoizgrađenu cjelinu 05.09.2019. godine izdana je uporabna dozvola.