Početna Djelatnosti Laboratorijska djelatnost Mikrobiološki laboratorij

Mikrobiološki laboratorij

primjer

Voditelj laboratorija:
Mr.sc. Bojana Božović, dr.vet.med.
Tel: 040 / 391 - 486
Fax: 040 / 391 - 493
E-mail: bojana.bozovic@bioinstitut.hr

Područja ispitivanja:

 • hrana i dijetetske namirnice
 • vode
 • predmeti opće uporabe
 • stočna hrana
 • mikrobiološka čistoća u proizvodnji
 • mikrobiološka čistoća zraka
 • ispitivanja roka održivosti proizvoda
 • ponašanje štetnih mikroorganizama – kvarenja u namirnicama – challenge test
 • ponašanje štetnih mikroorganizama – u kozmetičkim proizvodima – challenge test

U skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025  akreditirano je 24 mikrobioloških metoda ispitivanja.

 

Veterinarska medicinska dijagnostika u domaćih životinja i kućnih ljubimaca

primjer
 • Mikrobiološka ispitivanja kliničkog materijala
 • Parazitološke i koprološke pretrage
 • Hematološke pretrage
 • Biokemijske pretrage krvi
 • Fizikalno-kemijske pretrage urina
 • Citološka pretraga
 • Tripsin test
 • Serološka dijagnostika - ELISA metodom
 • Životinjski izmet i uzorci okoliša primarne proizvodnje

 

Ostali poslovi

primjer
 • Ispitivanje učinkovitosti dezinficijensa:
  • laboratorijsko ispitivanje mikrobicidnosti
  • ispitivanje učinkovitosti u praktičnoj primjeni (uzgoj životinja, valionica, prehrambena industrija, ugostiteljstvo)
 • Detekcija grinja i kukaca u sušenom voću i voćnim prerađevinama
 • Mikrobiološka analiza štetnih bakterija i plijesni pri zbrinjavanju i reciklaži otpada u svrhu zaštite zdravlja ljudi
  • savjeti u zaštiti zdravlja djelatnika u navedenim poslovima
 • Mikrobiološke analize u zaštiti okoliša:
  • perzistirajuća mikroflora
  • biološka sanacija rizičnih područja
 • Praćenje higijene u uzgoju gljiva sa svrhom zaštite od štetnih plijesni
  • racionalizacija upotrebe fungicida za zaštitu gljiva
 • Ispitivanje i standardizacija uzročnika kvarenja piva:
 • Kvantitativno određivanje Lactobacillus vrsta:
  • na površinama opreme i pribora i u ispirnoj vodi nakon pranja i dezinfekcije,
  • u pivu nakon fermentacije,
  • u gotovom proizvodu
 • Standardizacija higijene – određivanje kriterija čistoće i kakvoće piva s obzirom na Lactobacillus vrste
  • Identifikacija uzročnika kvarenja, posebno Lactobacillus brevi
 • Ostali poslovi na zahtjev stranke

 


Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Bioinstitut d.o.o.

Blog

Površinski aktivne tvari - alkilfenoli i njihovi etoksilati

18.12.2018 // Kemija

Surfaktanti ili površinske aktivne tvari kemijski su spojevi koji se sastoje od polarnog hidrofilnog dijela molekule (koji se dobro otapa u vodi)  i nepolarnog hidrofobnog dijela molekule (koji se ne otapa u vodi).

Testovi toksičnosti na živim organizmima

14.12.2018 // Biologija

Toksičnost je svojstvo neke tvari da ima štetan utjecaj na živa bića i/ili na okoliš. Koliko je neka tvar opasna nije lako definirati, jer njena otrovnost ovisi o brojnim okolišnim čimbenicima (načinu, količini i učestalosti izlaganja) te o samom organizmu i njegovim individualnim fiziološkim čimbenicima.