Početna Djelatnosti Laboratorijska djelatnost Osiguranje kvalitete rezultata ispitivanja

Osiguranje kvalitete rezultata ispitivanja

Osoblje Laboratorija odgovorno je za unutarnje i vanjsko osiguranje kvalitete rezultata ispitivanja koje ovise o vrsti, složenosti i učestalosti određenog ispitivanja.

Unutarnja kontrola kvalitete rezultata ispitivanja

Unutarnja kontrola kvalitete predstavlja dnevno praćenje izvođenja ispitivanja, a obuhvaća:

 • uporabu potvrđenih referencijskih tvari (standarda)
 • periodičnu uporabu referencijskih uzoraka
 • ponavljanje mjerenja istog uzorka – ponovljivost ispitivanja
 • ponavljanje mjerenja zamjenom analitičara ili tehničara – obnovljivost mjerenja
 • validaciju metoda
 • uporabu kontrolnih karata i statističkih alata
 • procjenu mjerne nesigurnosti metoda ispitivanja

 

Vanjska kontrola kvalitete rezultata ispitivanja

Laboratorij redovito sudjeluju u međulaboratorijskim poredbenim ispitivanjima sa stranim akreditiranim laboratorijima:

 • Central Science Laboratory FAPAS, York, Engleska
 • LGC Standards, Lancashire, Engleska
 • LVU – Durchführung von Laborvergleichsuntersuchungen GbR, Herbolzheim, Njemačka
 • Generalitat de Catalunya, Barcelona, Španjolska
 • Government Laboratory, Hong Kong, Kina
 • Sigma Aldrich, RT Corporation, Wyoming, SAD

Međulaboratorijska ispitivanja i slične vrste usporedbi služe za praćenje kvalitete rezultata ispitivanja unutar nacionalnih i međunarodnih okvira. Međulaboratorijska poredbena ispitivanja pružaju objektivne dokaze o osposobljenosti laboratorija za izvođenje određenog ispitivanja, te su obvezni dio sustava osiguranja kvalitete rezultata ispitivanja.

Navedena ispitivanja omogućavaju laboratoriju da:

 • dokaže osposobljenost u skladu sa zahtjevima norme HR EN ISO/IEC 17025
 • prati ispitivanja tijekom dužeg vremena i otkrije trendove i odstupanja
 • održi i poboljša kvalitetu ispitivanja
 • dokaže osposobljenost prilikom unutarnje i vanjske neovisne ocjene

Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Bioinstitut d.o.o.

Blog

Obavijest o nabavi roba

12.04.2019 // Nabava

Evidencijski broj nabave: KK.03.2.1.05.0360-07

U sklopu projekta „Dogradnja i opremanje laboratorija u Čakovcu“ koji se sufinancira iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija odnosno javnog poziva Kompetentnost i razvoj malih i srednjih poduzeća poduzeće Bioinstitut d.o.o. provodi se nabava laboratorijskog namještaja.

Površinski aktivne tvari - alkilfenoli i njihovi etoksilati

18.12.2018 // Kemija

Surfaktanti ili površinske aktivne tvari kemijski su spojevi koji se sastoje od polarnog hidrofilnog dijela molekule (koji se dobro otapa u vodi)  i nepolarnog hidrofobnog dijela molekule (koji se ne otapa u vodi).