Početna Djelatnosti Laboratorijska djelatnost Osiguranje valjanosti rezultata ispitivanja

Osiguranje valjanosti rezultata ispitivanja

Osoblje laboratorija odgovorno je za unutarnje i vanjsko osiguranje valjanosti rezultata ispitivanja koje ovise o vrsti, složenosti i učestalosti određenog ispitivanja. Osiguranje valjanosti rezultata prati se prema programima osiguranja valjanosti rezultata za pojedine laboratorije, te se može statistički obraditi uz praćenje trendova.

Unutrašnje osiguranje valjanosti rezultata ispitivanja

Unutrašnje osiguranje valjanosti rezultata predstavlja dnevno praćenje izvođenja ispitivanja, a obuhvaća:

 • uporabu potvrđenih referencijskih tvari
 • uporabu potvrđenih referentnih materijala (uzoraka)
 • provjere mjernih instrumenata (validacije, interne provjere s potvrđenim referencijskim tvarima)
 • ponavljanje mjerenja istog uzorka – ponovljivost ispitivanja
 • ponavljanje mjerenja zamjenom analitičara ili tehničara – obnovljivost mjerenja
 • ponavljanje ispitivanja uporabom različitih tehnika mjerenja ili razlitičih instrumenata
 • validacije metoda
 • uporabu kontrolnih karata i statističkih alata
 • procjenu mjerne nesigurnosti metoda ispitivanja
 • mjerenje slijepih proba
 • procjenu međusobanog odnosa rezultata za različite parametre u uzorcima (npr. odnos rezultata ukupnog kroma i šesterovalentnog kroma)

 

Vanjsko osiguranje valjanosti rezultata ispitivanja

Laboratoriji redovito sudjeluju u međulaboratorijskim poredbenim ispitivanjima sa stranim akreditiranim laboratorijima, prema programima i planovima osiguranja valjanosti.

Međulaboratorijska poredbena ispitivanja pružaju objektivne dokaze o osposobljenosti laboratorija za izvođenje određenog ispitivanja, te su obvezni dio praćenja valjanosti rezultata ispitivanja.

Navedena ispitivanja omogućavaju laboratorijima da:

 • dokažu svoju osposobljenost u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025
 • prate svoja ispitivanja tijekom dužeg vremena i otkriju trendove i odstupanja
 • poboljšaju i održavaju kvalitetu ispitivanja
 • dokažu svoju osposobljenost prilikom unutrašnje i vanjske neovisne ocjene

Određivanje razine i učestalosti sudjelovanja u poredbenim ispitivanjima određuje se na temelju broja poddisciplina i analize rizika, što je opisano u planovima osiguranja valjanosti za pojedine laboratorije.

Sumirani podaci dobiveni praćenjem valjanosti rezultata na godišnjim razinama služe za poboljšanje laboratorijskih aktivnosti.

 


Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Bioinstitut d.o.o.

Blog

Održana zaključna konferencija projekta

15.10.2019 // Nabava

Dana 26.09.2019. u konferencijskoj sali novoizgrađenog laboratorija u Čakovcu održana je završna konferencija projekta "Dogradnja i opremanje laboratorija u Čakovcu" koji se djelomično financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Novi laboratorij u funkciji

17.09.2019 // Nabava

Nastavno na završetak radova na izgradnji laboratorija u Čakovcu, opremanju laboratorija novim laboratorijskim uređajima i namještajem te obavljenom tehničkom pregledu koji je izvršen 27.08.2019. godine, za kompletnu novoizgrađenu cjelinu 05.09.2019. godine izdana je uporabna dozvola.