Početna Djelatnosti Laboratorijska djelatnost Ovlaštenja i akreditacija

Ovlaštenja i akreditacija

HRVATSKA

 • Hrvatska akreditacijska agencija. Akreditacija i popis metoda u fleksibilnom području akreditacije

 • Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja za obavljanje analiza hrane  i hrane za životinje u svrhu službene kontrole. rješenje 

 • Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja kao službeni laboratorij u području provedbe veterinarske djelatnosti. rješenjedodatak

 • Ministarstva poljoprivrede za obavljanje stručnih poslova fizikalno-kemijske analize proizvoda od grožđa. rješenje

 • Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša. rješenje

 • Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva za ispitivanja otpadnih, površinskih i podzemnih voda. rješenje

SLOVENIJA

 

 • Ministarstvo za okolje in prostor za izvođenje monitoringa površinskih voda. potrdilo

 • Ministarstvo za okolje in prostor za izvođenje monitoringa podzemnih voda. potrdilo

 • Ministarstvo za okolje in prostor za izvođenje monitoringa otpadnih voda. potrdilo

 

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Bioinstitut d.o.o.

Blog

Poziv na dostavu ponude nabava instrumenta

29.10.2019 // Nabava

Poštovani,

ovo je pozivni naječaj za:

 • Plinski kromatograf s plameno-ionizacijskim i elektron-zahvatnim detektorima (GC-FID/ECD)
 • Protočni analizator sa spektrometrijskom metodom

 

Održana zaključna konferencija projekta

15.10.2019 // Nabava

Dana 26.09.2019. u konferencijskoj sali novoizgrađenog laboratorija u Čakovcu održana je završna konferencija projekta "Dogradnja i opremanje laboratorija u Čakovcu" koji se djelomično financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.