Početna Djelatnosti Laboratorijska djelatnost Prostorni i tehnički kapaciteti laboratorija

Prostorni i tehnički kapaciteti laboratorija

primjer

Laboratorij je nakon 15 godina djelovanja preseljen u suvremeno opremljene prostore površine 1200 m2, s odvojenim područjima ispitivanja. Prostori se opremljeni funkcionalno, poštujući zahtjeve propisane za ispitivanja koja se provode, dobre laboratorijske praksi i norme HRN EN ISO/IEC 17025.

TEHNIČKI KAPACITETI LABORATORIJA

Laboratorij raspolaže svom potrebnom opremom za prethodno navedena ovlaštenja, te za 112 akreditiranih metoda i 4 metode iz fleksibilnog područja. Pored opreme za ispitivanja, u svakom odjelu Laboratorija nalazi se i oprema za pripremu uzoraka za ispitivanje, te obradu i analizu podataka o ispitivanju. Sva ključna oprema za ispitivanja se umjerava, te se vode zapisi o umjeravanjima, validaciji opreme i servisima. Sve kemikalije, potrošni materijali za opremu, potvrđene referencijske tvari, odmjerno posuđe i ostalo što može utjecati na kvalitetu ispitivanja kupuju se od provjerenih dobavljača.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Bioinstitut d.o.o.

Blog

Poziv na dostavu ponude nabava instrumenta

29.10.2019 // Nabava

Poštovani,

ovo je pozivni naječaj za:

  • Plinski kromatograf s plameno-ionizacijskim i elektron-zahvatnim detektorima (GC-FID/ECD)
  • Protočni analizator sa spektrometrijskom metodom

 

Održana zaključna konferencija projekta

15.10.2019 // Nabava

Dana 26.09.2019. u konferencijskoj sali novoizgrađenog laboratorija u Čakovcu održana je završna konferencija projekta "Dogradnja i opremanje laboratorija u Čakovcu" koji se djelomično financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.