Početna Djelatnosti Laboratorijska djelatnost Prostorni i tehnički kapaciteti laboratorija

Prostorni i tehnički kapaciteti laboratorija

primjer

Laboratorij je nakon 15 godina djelovanja preseljen u suvremeno opremljene prostore površine 1200 m2, s odvojenim područjima ispitivanja. Prostori se opremljeni funkcionalno, poštujući zahtjeve propisane za ispitivanja koja se provode, dobre laboratorijske praksi i norme HRN EN ISO/IEC 17025.

TEHNIČKI KAPACITETI LABORATORIJA

Laboratorij raspolaže svom potrebnom opremom za prethodno navedena ovlaštenja, te za 112 akreditiranih metoda i 4 metode iz fleksibilnog područja. Pored opreme za ispitivanja, u svakom odjelu Laboratorija nalazi se i oprema za pripremu uzoraka za ispitivanje, te obradu i analizu podataka o ispitivanju. Sva ključna oprema za ispitivanja se umjerava, te se vode zapisi o umjeravanjima, validaciji opreme i servisima. Sve kemikalije, potrošni materijali za opremu, potvrđene referencijske tvari, odmjerno posuđe i ostalo što može utjecati na kvalitetu ispitivanja kupuju se od provjerenih dobavljača.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Bioinstitut d.o.o.

Blog

Obavijest o nabavi roba

12.04.2019 // Nabava

Evidencijski broj nabave: KK.03.2.1.05.0360-07

U sklopu projekta „Dogradnja i opremanje laboratorija u Čakovcu“ koji se sufinancira iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija odnosno javnog poziva Kompetentnost i razvoj malih i srednjih poduzeća poduzeće Bioinstitut d.o.o. provodi se nabava laboratorijskog namještaja.

Površinski aktivne tvari - alkilfenoli i njihovi etoksilati

18.12.2018 // Kemija

Surfaktanti ili površinske aktivne tvari kemijski su spojevi koji se sastoje od polarnog hidrofilnog dijela molekule (koji se dobro otapa u vodi)  i nepolarnog hidrofobnog dijela molekule (koji se ne otapa u vodi).