Početna Blog

Blog

Sveobuhvatnost mikrobiološke analize namirnica

07.01.2013 // Biologija

Kvarenje hrane možemo opisati kao svaku promjenu namirnice zbog kojeg je ona postala nepogodna ili opasna za potrošnju. Nije nepoznanica da je prisutnost patogenih mikroba u hrani nepoželjna  te ona postaje opasna za uživanje.

Vino i sumporni dioksid

07.12.2012 // hrana i predmeti opće uporabe

Sumpor je najstarije i neizbježno sredstvo za čuvanje vina koje su koristili još stari Rimljani. U srednjem vijeku bila je zabranjena upotreba sumpora. Tek u osamnaestom stoljeću počeo se primjenjivati za mlada vina, ali se smatralo da je njegova upotreba štetna za stara vina. Danas, kad poznajemo vrijednost sumpora i način njegovog djelovanja i vezanja u moštu i vinu, moramo ga umjereno upotrebljavati.

Konzerviranje mesa soljenjem i salamurenje

26.11.2012 // hrana i predmeti opće uporabe

Konzerviranje mesa je postupak poboljšanja održivosti mesa, odnosno sprečavanja njegovog kvarenja. Osim različitih mikroorganizama, kvarenje mesa mogu uzrokovati i fizikalno-kemijski čimbenici aktivirajući autolitičke, vlastite tkivne procese u mesu. Stoga je svrha svih postupaka konzerviranja uništavanje mikroorganizama, tj. sprečavanje ili usporavanje njihovog rasta i razmnožavanja, kao i sprečavanje aktivacije autolitičkih procesa u mesu koji uzrokuju kvarenje.

Štetne tvari u površinskom sloju tla

20.11.2012 // Blog

Onečišćenje tla može rezultirati oštećenjem ili gubitkom nekoliko funkcija tla i, uslijed toga, mogućim onečišćenjem vode. Prisutnost onečišćišćujućih tvari u tlu iznad određene razine višestruko povećava negativne posljedice za prehrambeni lanac, a time i za ljudsko zdravlje, te za sve tipove ekosustava i ostale prirodne resurse. Kako bi se ocijenilo moguće djelovanje onečišćišćujućih tvari na tlo nije dovoljno bilježiti samo njihovu koncentraciju, nego i njihovo funkcioniranje u okolišu i mehanizme kojima djeluju na ljudsko zdravlje. Razlikujemo onečišćenje tla koje je uzrokovano jasno ograničenim izvorima (lokalni ili točkasti izvori onečišćenja) i ono koje je uzrokovano difuznim izvorima.

Primjena lijekova u veterinarskoj praksi

15.11.2012 // Veterina

U posljednjih nekoliko godina problematika “ZDRAVE” prehrane aktualizirana je možda više nego ikada prije. U medijima gotovo svakodnevno pratimo događaje vezane uz pojavu i otkrivanje zaraznih i drugih bolesti životinja (npr. slinavka i šap, BSE, svinjska kuga, bedrenica, trihineloza), a neke od njih su zoonozne, tj. zajedničke bolesti životinja i čovjeka. No, da li se pitamo koji je put do ukusnog šnicla ili šalice mlijeka na našem stolu?

Suodgovornost bazena i kupača - zdravo kupanje

14.11.2012 // Mikrobiologija

Plivanje se je u povijesti čovječanstva pojavilo prilično rano, a u 20. stoljeću postaje sve popularnije. Počeli su se graditi  unutarnji i vanjski bazeni  zbog čega plivanje nije samo ljetna aktivnost. Uz atletiku, plivanje je jedan od osnovnih sportova jer se uz  njega razvijaju vaterpolo, moderni petoboj, triatlon te sinkronizirano plivanje.
Smatra se jednim od najtemeljitijih  oblika vježbanja, osnažuje mišiće tijela, podiže vitalnost  te jača kardiovaskularni sustav.

Žohari - sinantropni štetnici

09.11.2012 // DDD

Red žohara (Blattodea) spada u kozmopolitske kukce, stare oko 300 milijuna godina s praporijeklom iz donjeg oligocena, kao najstariji opće poznati kukci.

Već sama činjenica njihovog tako davnog postojanja i opstanka na zemlji uz sve tektonske, klimatske i geofizičke perturbacije, mora nas upozoriti da smo suočeni sa veoma otpornom, žilavom i prilagodljivom pravrstom, koja će sasvim izvjesno nadživjeti opstanak čovjeka na zemlji, a još izvjesnije biti jednim od prvih štetnika ljudskih umjetnih habitata, s kojim ćemo se morati nositi, ako jednog dana krenemo putem osvajanja novih prostora u svemiru.

Zbrinjavanje animalnog otpada

30.10.2012 // Kontrolno tijelo

Zbrinjavanje animalnog otpada provodi se temeljem Pravilnika o načinu postupanja sa životinjskim lešinama i otpadom životinjskog podrijetla te o njihovom uništavanju.
Pod pojmom animalni otpad podrazumijevamo životinjske lešine, otpad životinjskog podrijetla, a to uključuje konfiskate, sporedne nejestive nusproizvode klanja, krv koja se ne upotrebljava za daljnju preradu, životinjski proizvodi koji nisu valjani za ljudsku prehranu, otpaci iz valionica i posebno u posljednje vrijeme aktualni konfiskat visokog rizika goveda, ovaca i koza.

Nova pravila u označavaju hrane

25.10.2012 // hrana i predmeti opće uporabe

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju počinju vrijediti i nova pravila za hrvatske proizvođače hrane. 22. studenog 2011. godine objavljena je Uredba br. 1169/2011 o pružanju informacija o hrani potrošačima. Cilj Uredbe je pojednostavljenje dosadašnjih pravila označavanja hrane i spajanje više propisa u jedan te osigurati pravo potrošača na ispravne i jasne informacije.

Uvod u International Food Standard

19.09.2012 // hrana i predmeti opće uporabe

Bioinstitut Vas  poziva na seminar
„Uvod u International Food Standard“

„International Food Standard" skraćeno IFS, međunarodno je prihvaćen standard tj. norma, kreirana od strane njemačkih i francuskih trgovačkih lanaca. IFS je u današnje vrijem postao najuvaženija norma u prehrambenoj djelatnosti.

Umjetne boje u namirnicama

05.09.2012 // hrana i predmeti opće uporabe

Mnogim prehrambenim proizvodima dodaju se različiti dodaci, koji mogu biti prirodnog ili sintetičkog porijekla, a služe za produženje trajnosti, povećanje prehrambene vrijednosti, poboljšanje okusa, boje, mirisa i izgleda. Boja je jedna od najvažnijih senzorskih kvaliteta i svojstava hrane, a dodaje se za poboljšanje vizualnog izgleda.

Peludne alergije: Ambrozija pred vratima!

04.09.2012 // Biologija

Dunja Turk, dipl. ing., prof.
Ambrosia artemislifolia L. odnosno obični limundžik ili pelinolisna ambrozija je samonikla korovna zeljasta biljka. Porijeklom je iz Sjeverne Amerike odakle je u Europu pristigla brodovima  u 19. stoljeću.

1 2 6 7 8 9 10

Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Bioinstitut d.o.o.