Početna Blog DDD SUZBIJANJA KOMARACA

SUZBIJANJA KOMARACA

http://hr.wikipedia.org/wiki/Komarci
KATEGORIJA: DDD

DATUM OBJAVE

: 07.05.2013

Osnovne biološke značajke :

Porodica Culicidae, komarci, nježni su dugoticalci dugačkih ticala koja su kod mužjaka vrlo dlakava. Obično imaju dugačko rilo za bodenje, koje je potpuno razvijeno samo kod ženki. Uska krila su rebrasta, jako dlakava ili ljuskava. Ličinke komaraca žive u vodi. Grabežljive su ili se hrane detritusom. Neke imaju cjevčice za disanje i uz dušničke škrge na kraju tijela. Kukuljice koje se razvijaju iz ličinaka plivaju u vodi.

Od komaraca jako trpe ljudi, sisavci i ptice i to u gotovo svim područjima Zemlje. Komaraca nema jedino u sušnim pustinjama i stepama.
Za leglo, ženke većinom traže stajaću ili lagano tekuću vodu. Životni ciklus se odvija u četiri faze: jaje, ličinka (4 razvojna stadija), kukuljica i odrasli i prikazan je na slici :

Program suzbijanja komaraca :

  Suzbijanje komaraca ima smisla jedino ukoliko se provodi organizirano i dugoročno kroz trajni i sveobuhvatni program suzbijanja. Organizirani programi suzbijanja temelje se na trajnom otkrivanju i praćenju prisutnih vrsta, njihovih legla i skrovišta te stručnoj i kontroliranoj primjeni bioloških i kemijskih metoda suzbijanja. Za suzbijanje komaraca moraju se koristiti samo insekticidi, odnosno larvicidna i adulticidna sredstva koja su propisno registrirana i dopuštena za primjenu u Republici Hrvatskoj.

NAČIN OBRADE

Larvicidne mjere suzbijanja su ekološki najprihvatljivije i najučinkovitije te u svakom slučaju treba do maksimuma iskoristiti njihov potencijal u suzbijanju komaraca. Metoda aplikacije sa zemlje primjenjuje se u tretiranju površinskih voda – bara, kanala uz kuće, vodotoka, kanalizacijske mreže. U barama se larvicid primjenjuje u obalnom pojasu (plitka, toplija voda koja pogoduje razvoju ličinaka), u širini 1 – 2 metra, ovisno o veličini vodene površine i dubini. Za tretiranje kanala uz kuće i prometnice, tretira se po čitavoj površini i to tako da se insekticid tretira ručno, pomoću leđnog motornog raspršivača ili strijem za hladno zamagljivanje. Dinamika primjene ne treba biti jednoznačno propisana, već treba pratiti biološko – ekološke faktore i meteorološke prilike.

 

Slika 1. Larvicidno tretiranje

Adulticidne mjere se provode na područjima bez vode i u naseljima. U vanjskom prostoru najbolji rezultati se postižu tretiranjem pomoću posebnih uređaja koji stvaraju aerosol sastavljen od vrlo sitnih kapljica koje dugo lete u zraku te dolaze do svih skrovitih mjesta na kojima se mogu naći odrasli komarci. Aerosol se stvara pomoću ULV-generatora ili u termičkih zamagljivača koji stvaraju ugrijani aerosol nalik na toplu maglu. Obje tehnike primjenjuju se sa zemlje. Toplo zamagljivanje se smije koristiti samo strogo ciljano i sa zemlje što bliže žarištu, najbolje u rane jutarnje sate kada na otvorenom prostoru nema ljudi. Najbolje vrijeme za rad je pred sumrak ili nakon svitanja jer su tada najpovoljnije termodinamičke prilike za pravilnu raspodjelu čestica aerosola.

 

Slika 2. Adulticidnio tretiranje

MJERE OPREZA

Stanovništvo treba obavijestiti i educirati o planiranom provođenju adulticidnih akcija i upoznati sa njihovim ciljem i sigurnosti za zdravlje i okoliš. Posebno je važno obavještavanje pčelara kako ne bi došlo do neželjenog pomora pčela na tretiranom području. Informiranje i edukacija pučanstva će se obaviti putem medija javnog priopćavanja i plakata.

DODARTE MJERE

Dodatne mjere uključuju dodatnu sanaciju područja larvicidnim i adulticidnim sredstvima.

Voditeljica DDD službe
Bioinstrituta d.o.o. Čakovec
mr.Slavica Mustač, dr.vet.med.

naslovni foto: http://hr.wikipedia.org/wiki/Komarci 


Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Bioinstitut d.o.o.

Blog

IKT- Poziv na dostavu ponuda - laptopi

03.06.2020 // Nabava

Evidencijski broj nabave: KK.03.2.1.19.1040-02/2

IKT - Poziv na dostavu ponuda - PC+Server

28.02.2020 // Nabava

Evidencijski broj nabave: KK.03.2.1.19.1040-02