Početna Blog hrana i predmeti opće uporabe

hrana i predmeti opće uporabe

Deklariranje hrane

29.04.2019 // hrana i predmeti opće uporabe

Označavanje hrane jedno je od najsloženijih zakonski uređenih područja vezanih za hranu. Razlog tome je što ono obuhvaća vrlo različite i često suprotne ciljeve kao što su zaštita potrošača, poštivanje proizvođačke i poslovne tajne, omogućavanje slobodnog kretanja robe (hrane) te mogućnost upravljanja krizom kada postoji opasnost štetnog djelovanja hrane na zdravlje ljudi.

Selen (Se)

16.01.2018 // hrana i predmeti opće uporabe

Selen (Se, latinski sellenium) je metaloid VI A grupe. Otkrio ga je 1817. J.J. Berzelius. Ime je dobio po grčkoj riječi selene koja označava mjesec, zbog toga što se uvijek javljao uz telur (latinski tellus – Zemlja). Selen je zastupljen u zemljinoj kori u količini od 0,05 mg/kg, kao pratilac nekih ruda sumpora. U industriji se dobija kao sporedni proizvod pročišćavanja ruda bakra i sumpora. Selen ima veliku primjenu u foto industriji, a najviše se koristi za izradu foto ćelija. Osim toga koristi se kao dodatak u proizvodnji stakla i čelika. Neki spojevi se koriste u šamponima za suzbijanje prhuta te kao jaki insekticidi.

Plastika koja dolazi u dodir sa hranom

16.05.2017 // hrana i predmeti opće uporabe

Plastika, materijal koji je najviše zastupljen od materijala koji dolaze u neposredan dodir sa hranom,  omogućava dulji rok trajanja, održavanje senzorskih svojstava hrane, olakšava prezentaciju hrane i manipulaciju hranom, lako se oblikuje.

Koliko smo izloženi policikličkim aromatskim ugljikovodicima?

23.11.2016 // hrana i predmeti opće uporabe

Navedeni spojevi nalaze se u ispušnim plinovima automobilskih motora, nastaju tijekom šumskih požara, vulkanskih erupcija, nedovoljnim sagorijevanjem drveta, te industrijskim procesima. Dospijevajući u okoliš, PAH-ovi mogu onečistiti vode, zrak i tlo. Hrana uzgojena u zagađenom okolišu može također sadržavati PAH-ove

SENZORSKO ISPITIVANJE HRANE

12.06.2014 // hrana i predmeti opće uporabe

Razvojem prehrambene industrije te usvajanjem novih znanja u području sigurnosti hrane potrošač može sa sigurnošću posegnuti za bilo kojim proizvodom na policama trgovina. Kako bi se potrošač vratio i ponovno posegnuo za istim proizvodom, on mora biti senzorski prihvatljiviji od istovrsnih proizvoda.

Hrana sa zdravstvenim tvrdnjama

31.01.2014 // hrana i predmeti opće uporabe

U prodaji se nerijetko mogu naći prehrambeni proizvodi koji na sebi sadrže određene zdravstvene tvrdnje, kao što su: „pomaže cirkulaciji“ ili „dobro za mokraćni sustav“. Takve izjave se često nalaze i u marketinškim materijalima. Da li je to dozvoljeno?

MESO HRVATSKIH FARMI

10.09.2013 // hrana i predmeti opće uporabe

Neposredno pred ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju, Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA) promovira marketinške projekte koje provodi u cilju zašite i daljnjeg razvoja domaće poljoprivredne proizvodnje. Unazad dvije godine, HPA provodi marketinške projekte dobrovoljnog označavanja svježeg svinjskog mesa putem Znakova "Meso hrvatskih farmi" i "Svinjsko meso dokazano podrijetlo", a zadnju godinu i projekt dobrovoljnog označavanja svježe junetine Znakom "Meso hrvatskih farmi".

Zdrava hrana nije isto što i zdravstveno ispravna hrana

12.04.2013 // hrana i predmeti opće uporabe

Proizvodnja hrane u Republici Hrvatskoj kao i hrana koja se uvozi je pod stalnom kontrolom kakvoće i zdravstvene ispravnosti. Međutim, uvijek postoji pitanje da li je određena vrsta hrane dovoljno detaljno prekontrolirana, odnosno da li su ispitane sve štetne tvari koje se mogu potencijalno u njoj naći. Ograničavajući faktor je sve veći broj različitih štetnih tvari u hrani, a posljedično tome onda i opseg laboratorijskog ispitivanja.

Masna hrana i njen utjecaj na zdravlje

22.01.2013 // hrana i predmeti opće uporabe

Masti i ulja se sastoje od alkohola glicerola i masnih kiselina. Masne kiseline su odgovorne za dobro ili loše djelovanje masnoće iz hrane na ljudsko zdravlje. Osnovna podjela masnih kiselina je na zasićene, mononezasićene i polinezasićene. Od zasićenih masnih kiselina u biljnim i životinjskim mastima najviše su raširene: laurinska, miristinska, palmitinska i stearinska kiselina¸.

Vino i sumporni dioksid

07.12.2012 // hrana i predmeti opće uporabe

Sumpor je najstarije i neizbježno sredstvo za čuvanje vina koje su koristili još stari Rimljani. U srednjem vijeku bila je zabranjena upotreba sumpora. Tek u osamnaestom stoljeću počeo se primjenjivati za mlada vina, ali se smatralo da je njegova upotreba štetna za stara vina. Danas, kad poznajemo vrijednost sumpora i način njegovog djelovanja i vezanja u moštu i vinu, moramo ga umjereno upotrebljavati.

1 2

Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Bioinstitut d.o.o.