Početna Blog hrana i predmeti opće uporabe Uvod u International Food Standard

Uvod u International Food Standard

KATEGORIJA: hrana i predmeti opće uporabe

DATUM OBJAVE

: 19.09.2012

Bioinstitut Vas  poziva na seminar
„Uvod u International Food Standard“

„International Food Standard" skraćeno IFS, međunarodno je prihvaćen standard tj. norma, kreirana od strane njemačkih i francuskih trgovačkih lanaca. IFS je u današnje vrijem postao najuvaženija norma u prehrambenoj djelatnosti.

Gotovo svi trgovački lanci u Europskoj uniji zahtijevaju certifikat IFS-a kao jamstvo sigurnosti i kvalitete hrane. IFS uključuje načela HACCP sustava, ali i mnogo konkretnije i jasnije zahtjeve. U Hrvatskoj IFS tek započinje biti aktualan, no kada uđemo u Europsku uniju IFS će zasigurno biti glavna putovnica za prodaju hrane bilo u našoj zemlji ili u zemljama članice.
Ovaj seminar će Vam pomoći u razumijevanju što je točno IFS, koji su zahtjevi norme, kako se pripremiti za certifikaciju, koji su tehnički, građevinski, tehnološki, dokumentacijski i drugi uvjeti, i td. Seminar će biti praktično usmjeren.

Mjesto održavanja: Čakovec, R. Steinera 7, dvorana Bioinstituta

Vrijeme održavanja: 30.10.2012. (utorak) od 09:30 do 15:30 sati

Cijena: 800,00 KN po osobi, za prisustvovanje više od jedne osobe iz iste organizacije odobrava se popust u iznosu od 10 %. Na navedeni iznos obračunava se PDV.

Cijena uključuje: prisustvovanje seminaru, osvježenje u pauzama, lagani obrok za ručak, pisane materijale, potvrdu o sudjelovanju.

Ciljane skupine: rukovodeće osobe u proizvodnji hrane, članovi HACCP tima, rukovodeće osobe u prodajnim centrima, osobe na poslovima kontrole hrane, ostale zainteresirane osobe.

Seminar će bodovati strukovne komore.

PRIJAVNI OBRAZAC


Više informacija:

B I O I N S T I T U T  d.o.o.
Služba sa sustave kvalitete

Tel. 040 / 391 – 480 

Fax. 040 / 391 – 488

Mob. 098 / 465 – 477

 


Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Bioinstitut d.o.o.

Blog

Deklariranje (označavanje) bio proizvoda

04.09.2023 // Kemija

Označavanje hrane jedno je od najsloženijih zakonski uređenih područja vezanih za hranu. Razlog tome je što ono obuhvaća vrlo različite i često suprotne ciljeve kao što su zaštita potrošača, poštivanje proizvođačke i poslovne tajne, omogućavanje slobodnog kretanja robe (hrane) te mogućnost upravljanja krizom kada postoji opasnost štetnog djelovanja hrane na zdravlje ljudi.

Hrana i klimatske promjene

28.08.2023 // Kemija

Kakve veze hrana ima s klimatskim promjenama?

Ono što jedemo i kako je ta hrana proizvedena utječe na naše zdravlje, ali i na okoliš. Hranu treba uzgojiti, preraditi, transportirati, distribuirati, pripremiti, konzumirati, a otpad od hrane zbrinuti. Svaki od ovih koraka stvara stakleničke plinove koji zadržavaju sunčevu toplinu i doprinose klimatskim promjenama. Otprilike trećina svih emisija stakleničkih plinova koje uzrokuje čovjek povezana je s hranom.