Početna Blog Kemija Deklariranje (označavanje) bio proizvoda

Deklariranje (označavanje) bio proizvoda

KATEGORIJA: Kemija

DATUM OBJAVE

: 04.09.2023

Označavanje hrane jedno je od najsloženijih zakonski uređenih područja vezanih za hranu. Razlog tome je što ono obuhvaća vrlo različite i često suprotne ciljeve kao što su zaštita potrošača, poštivanje proizvođačke i poslovne tajne, omogućavanje slobodnog kretanja robe (hrane) te mogućnost upravljanja krizom kada postoji opasnost štetnog djelovanja hrane na zdravlje ljudi.

Budući da je označavanje najvažniji trenutak u komunikaciji proizvođača hrane s potrošačem, bitno je da potrošač dobije ispravne i jasne informacije na temelju kojih će donijeti odluku o kupnji određenog proizvoda.

Svi propisi za označivanje konvencionalno proizvedene hrane primjenjuju se i za ekološki proizvedenu hranu uz neke dodatne zahtjeve.

Ekološka proizvodnja podrazumijeva primjenu metoda koje su u skladu s pravilima utvrđenima Uredbom o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda (EZ) 834/2007 i to u svim fazama proizvodnje, pripreme i distribucije.

Za ekološki dobivene proizvode upotrebljavaju se najčešće njihove izvedenice i skraćenice kao što su „bio“ i „eko“ same ili u kombinaciji i mogu se kao takve koristiti unutar Europske zajednice i na bilo kojem jeziku uz uvjet da proizvod ispunjava sve zahtjeve navedene u okviru Uredbe o ekološkoj proizvodnji. Izrazi „bio“ i „eko“ ne smiju se upotrebljavati za proizvod koji sadrži GMO.

U slučaju prerađene hrane izrazi „bio“ i „eko“ mogu se koristiti pod uvjetom da je prerađena hrana cjelokupno dobivena u ekološkoj proizvodnji ili pod uvjetom da je najmanje 95 % mase proizvoda ekološkog podrijetla.

Obavezni navodi koje treba sadržavati eko proizvod je kodni broj kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove čijoj kontroli podliježe subjekt koji je obavio zadnju operaciju u okviru proizvodnje ili pripreme. Također obavezan je i logotip koji može biti europski ili nacionalni (hrvatski). 

Ukoliko se koristi logotip Zajednice (europski) tada je u istom vidnom polju potrebno  navesti mjesto uzgoja poljoprivrednih sirovina od kojih se proizvod sastoji, u jednom od sljedećih oblika, prema potrebi: — „uzgojeno u EU” ako je poljoprivredna sirovina uzgojena u EU, — „uzgojeno izvan EU” ako je poljoprivredna sirovina uzgojena u trećim zemljama, — „uzgojeno u/izvan EU” ako je dio poljoprivrednih sirovina uzgojen u Zajednici, a dio u trećim zemljama. Ovi znakovi mogu se koristiti i u crno bijeloj varijanti samo u slučaju kada upotreba znaka u boji nije praktično izvediva (boja pozadine na ambalaži tamna).

Melita Makovec, mag.ing.mol.biotech.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Bioinstitut d.o.o.

Blog

Deklariranje (označavanje) bio proizvoda

04.09.2023 // Kemija

Označavanje hrane jedno je od najsloženijih zakonski uređenih područja vezanih za hranu. Razlog tome je što ono obuhvaća vrlo različite i često suprotne ciljeve kao što su zaštita potrošača, poštivanje proizvođačke i poslovne tajne, omogućavanje slobodnog kretanja robe (hrane) te mogućnost upravljanja krizom kada postoji opasnost štetnog djelovanja hrane na zdravlje ljudi.

Hrana i klimatske promjene

28.08.2023 // Kemija

Kakve veze hrana ima s klimatskim promjenama?

Ono što jedemo i kako je ta hrana proizvedena utječe na naše zdravlje, ali i na okoliš. Hranu treba uzgojiti, preraditi, transportirati, distribuirati, pripremiti, konzumirati, a otpad od hrane zbrinuti. Svaki od ovih koraka stvara stakleničke plinove koji zadržavaju sunčevu toplinu i doprinose klimatskim promjenama. Otprilike trećina svih emisija stakleničkih plinova koje uzrokuje čovjek povezana je s hranom.