Početna Blog Kemija Površinski aktivne tvari - alkilfenoli i njihovi etoksilati

Površinski aktivne tvari - alkilfenoli i njihovi etoksilati

KATEGORIJA: Kemija

DATUM OBJAVE

: 18.12.2018

Surfaktanti ili površinske aktivne tvari kemijski su spojevi koji se sastoje od polarnog hidrofilnog dijela molekule (koji se dobro otapa u vodi)  i nepolarnog hidrofobnog dijela molekule (koji se ne otapa u vodi).

Ovisno o strukturi hidrofilnog dijela molekule dijele se na kationske, anionske i neionske spojeve. Neionski surfaktanti, kao što su alkilfenol-etoksilati  (APE), koristili su se u sredstvima za čišćenje i kao emulgatori u proizvodnji papira, obradi kože i tekstila. Najčešće korišteni alikilfenol-etoksilati su nonilfenol-etoksilat (NPE) i oktilfenol-etoksilat (OPE). Proizvodnja nonilfenol-etoksilata u svijetu procjenjivala se na stotine tisuća tona do 2001.g.

Nonilfenol-etoksilati i oktilfenol-etoksilati su biorazgradivi, pri čemi nastaju stabilni oktilfenol i nonilfenol. Oktilfenoli i nonilfenoli akumuliraju se u otpadnim vodama, površinskim vodama, sedimentu i vodenim organizmima, gdje dospijevaju iz uređaja za obradu otpadnih voda. Alkilfenol-etoksilati su puno manje tokični od alkilfenola, a razlog tome je kemijska struktura. Nonilfenol zbog slične kemijske strukture s hormonima estrogenom ili estradiolom, ometa prirodnu ravnotežu hormona u organizmu. Primjer slične strukture estradiola i nonilfenola prikazan je na (Slici 1.)

Slika 1.

Zbog svoje štetnosti, nonilfenoli i nonilfenol-etoksilati nalaze se na listi opasnih spojeva (REACH, Annex XVII, 2018). Njihova maksimalno dozvoljena koncentracija smije iznositi do 0,1 % u proizvodima slijedeće namjene:

  • industrijska čišćenja
  • čišćenja u kućanstvu
  • proizvodnja tekstila i kože
  • sredstva za emulziju u poljoprivredi
  • proizvodnja metala
  • proizvodnji papira
  • kozmetičkim proizvodima i ostalim proizvodima za osobnu higijenu
  • pesticidi i biocidi

Zadnjih godina radi se na uklanjaju alkilfenol-etoksilata kao površinski aktivnih tvari iz  sredstava za čišćenje i zamjene manje toksičnim tvarima (etoksilati linearnih alkohola ili alkil-glikozidi).

(dr.sc. Vesna Šimunić-Mežnarić, znan. sur.)


Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Bioinstitut d.o.o.

Blog

IKT- Poziv na dostavu ponuda - softversko rješenje

09.10.2020 // Nabava

Evidencijski broj nabave: KK.03.2.1.19.1040-05

IKT- Poziv na dostavu ponuda - laptopi

03.06.2020 // Nabava

Evidencijski broj nabave: KK.03.2.1.19.1040-02/2