Početna Blog Kontrolno tijelo

Kontrolno tijelo

Da li je u peradarstvu ostvariva „nulta tolerancija“ na salmonelu?

01.03.2017 // Kontrolno tijelo

Svako doba povijesti donosi u pojedinim područjima ljudskog rada nove trendove, Danas je to primjena raznih sustava kvalitete. Već danas, a naročito u naredih nekoliko godina, neće se vjerovati ni jednoj tvrtki ili ustanovi ako neće primjenjivati neki od sustava kvalitete.

Zbrinjavanje animalnog otpada

30.10.2012 // Kontrolno tijelo

Zbrinjavanje animalnog otpada provodi se temeljem Pravilnika o načinu postupanja sa životinjskim lešinama i otpadom životinjskog podrijetla te o njihovom uništavanju.
Pod pojmom animalni otpad podrazumijevamo životinjske lešine, otpad životinjskog podrijetla, a to uključuje konfiskate, sporedne nejestive nusproizvode klanja, krv koja se ne upotrebljava za daljnju preradu, životinjski proizvodi koji nisu valjani za ljudsku prehranu, otpaci iz valionica i posebno u posljednje vrijeme aktualni konfiskat visokog rizika goveda, ovaca i koza.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Bioinstitut d.o.o.