Početna Blog Kontrolno tijelo Zbrinjavanje animalnog otpada

Zbrinjavanje animalnog otpada

animalni otpad
KATEGORIJA: Kontrolno tijelo

DATUM OBJAVE

: 30.10.2012

Zbrinjavanje animalnog otpada provodi se temeljem Pravilnika o načinu postupanja sa životinjskim lešinama i otpadom životinjskog podrijetla te o njihovom uništavanju.
Pod pojmom animalni otpad podrazumijevamo životinjske lešine, otpad životinjskog podrijetla, a to uključuje konfiskate, sporedne nejestive nusproizvode klanja, krv koja se ne upotrebljava za daljnju preradu, životinjski proizvodi koji nisu valjani za ljudsku prehranu, otpaci iz valionica i posebno u posljednje vrijeme aktualni konfiskat visokog rizika goveda, ovaca i koza.

animalni otpad

Zbrinjavanje animalnog otpada je prvenstveno profilaktička mjera, usmjerena na otkrivanje, sprječavanje pojave, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih i nametničkih bolesti ljudi i životinja i mjera veterinarske zaštite okoliša. Proces zbrinjavanja animalnog otpada počinje od samog proizvođača koji je dužan osigurati prostorije za prihvat konfiskata, odvojeno deponiranje konfiskata visokog rizika u posebne spremnike i osigurati održavanje temperature do +4C.
Slijedeći u lancu zbrinjavanja je skupljač životinjskog otpada, koji mora biti registriran za obavljanje djelatnosti od strane Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, a njegov zadatak je redovito i sigurno sabirati i odvoziti životinjski otpad do sabirališta ili objekte za toplinsku preradu. Sabiranje je i odvoz životinjskog otpada vrši se specijaliziranim prijevoznim sredstvima koja se ne mogu koristiti u druge svrhe i moraju udovoljavati određenim uvjetima.
Sabirališta su objekti za privremeno odlaganje životinjskog otpada do njegovog otpremanja u objekte za toplinsku preradu. U objektima za tiplinsku preradu tj. kafilerijama (objekti za utilizaciju), životinjski otpad se toplinski prerađuje u određene poluprerađevine, kao što je npr. mesno košteno brašno.
Za neškodljivo uklanjanje životinjskog otpada, iznimno se temeljem rješenja nadležnog veterinarskog ureda i uz veterinarsko sanitarni nadzor i kontrolu mogu koristiti jema-grobnice i stočno groblje, koje moraju udovoljavati određenim veterinarsko sanitarnim uvjetima.

Ljubica Kugelman-Mate dr. vet. med.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Bioinstitut d.o.o.

Blog

IKT- Poziv na dostavu ponuda - laptopi

03.06.2020 // Nabava

Evidencijski broj nabave: KK.03.2.1.19.1040-02/2

IKT - Poziv na dostavu ponuda - PC+Server

28.02.2020 // Nabava

Evidencijski broj nabave: KK.03.2.1.19.1040-02