Početna Blog Nabava IKT - Poziv na dostavu ponuda

IKT - Poziv na dostavu ponuda

KATEGORIJA: Nabava

DATUM OBJAVE

: 28.02.2020

Evidencijski broj nabave: KK.03.2.1.19.1040-02

U sklopu projekta „Uvođenje IK tehnologija radi poboljšanja konkurentnosti laboratorija“ koji se sufinancira iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija odnosno javnog poziva Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2 provodi se nabava PC računala i serverskog računala. 

Natječaj je objavljen 28.02.2020., a nabava se sastoji od 2 grupe i to: (1) PC Računala x10 kom i (2) Serversko računalo

Više informacija o nabavi moguće je vidjeti preuzimanjem Poziva na dostavu ponuda i Dokumentacije o nabavi koji su dostupni na internetskoj stranici https://strukturnifondovi.hr/ te na internetskoj stranici Naručitelja http://www.bioinstitut.hr/ikt/


Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Bioinstitut d.o.o.

Blog

IKT - Poziv na dostavu ponuda

28.02.2020 // Nabava

Evidencijski broj nabave: KK.03.2.1.19.1040-02

Poziv na dostavu ponude nabava instrumenta

29.10.2019 // Nabava

Poštovani,

ovo je pozivni naječaj za:

  • Plinski kromatograf s plameno-ionizacijskim i elektron-zahvatnim detektorima (GC-FID/ECD)
  • Protočni analizator sa spektrometrijskom metodom