Početna Blog Nabava IKT- Poziv na dostavu ponuda - laptopi

Ikt - poziv na dostavu ponuda - laptopi

KATEGORIJA: Nabava

DATUM OBJAVE

: 03.06.2020

Evidencijski broj nabave: KK.03.2.1.19.1040-02/2

U sklopu projekta „Uvođenje IK tehnologija radi poboljšanja konkurentnosti laboratorija“ koji se sufinancira iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija odnosno javnog poziva Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2 provodi se nabava Prijenosnih računala. 

Natječaj je objavljen 03.06.2020., a rok za dostavu ponuda je 12.06.2020.

Više informacija o nabavi moguće je vidjeti preuzimanjem Poziva na dostavu ponuda i Dokumentacije o nabavi koji su dostupni na internetskoj stranici https://strukturnifondovi.hr/ te na internetskoj stranici Naručitelja http://www.bioinstitut.hr/ikt/


Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Bioinstitut d.o.o.

Blog

IKT- Poziv na dostavu ponuda - softversko rješenje

09.10.2020 // Nabava

Evidencijski broj nabave: KK.03.2.1.19.1040-05

IKT- Poziv na dostavu ponuda - laptopi

03.06.2020 // Nabava

Evidencijski broj nabave: KK.03.2.1.19.1040-02/2