Početna Blog Nabava IKT- Poziv na dostavu ponuda - laptopi

Ikt - poziv na dostavu ponuda - laptopi

KATEGORIJA: Nabava

DATUM OBJAVE

: 03.06.2020

Evidencijski broj nabave: KK.03.2.1.19.1040-02/2

U sklopu projekta „Uvođenje IK tehnologija radi poboljšanja konkurentnosti laboratorija“ koji se sufinancira iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija odnosno javnog poziva Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2 provodi se nabava Prijenosnih računala. 

Natječaj je objavljen 03.06.2020., a rok za dostavu ponuda je 12.06.2020.

Više informacija o nabavi moguće je vidjeti preuzimanjem Poziva na dostavu ponuda i Dokumentacije o nabavi koji su dostupni na internetskoj stranici https://strukturnifondovi.hr/ te na internetskoj stranici Naručitelja http://www.bioinstitut.hr/ikt/


Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Bioinstitut d.o.o.

Blog

Deklariranje (označavanje) bio proizvoda

04.09.2023 // Kemija

Označavanje hrane jedno je od najsloženijih zakonski uređenih područja vezanih za hranu. Razlog tome je što ono obuhvaća vrlo različite i često suprotne ciljeve kao što su zaštita potrošača, poštivanje proizvođačke i poslovne tajne, omogućavanje slobodnog kretanja robe (hrane) te mogućnost upravljanja krizom kada postoji opasnost štetnog djelovanja hrane na zdravlje ljudi.

Hrana i klimatske promjene

28.08.2023 // Kemija

Kakve veze hrana ima s klimatskim promjenama?

Ono što jedemo i kako je ta hrana proizvedena utječe na naše zdravlje, ali i na okoliš. Hranu treba uzgojiti, preraditi, transportirati, distribuirati, pripremiti, konzumirati, a otpad od hrane zbrinuti. Svaki od ovih koraka stvara stakleničke plinove koji zadržavaju sunčevu toplinu i doprinose klimatskim promjenama. Otprilike trećina svih emisija stakleničkih plinova koje uzrokuje čovjek povezana je s hranom.