Početna Blog Nabava Obavijest o nabavi roba

Obavijest o nabavi roba

KATEGORIJA: Nabava

DATUM OBJAVE

: 03.12.2018

Evidencijski broj nabave: KK.03.2.1.05.0360-06
U sklopu projekta „Dogradnja i opremanje laboratorija u Čakovcu“ koji se sufinancira iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija odnosno javnog poziva Kompetentnost i razvoj malih i srednjih poduzeća poduzeće Bioinstitut d.o.o. provodi se nabava uređaja za laboratorijsku djelatnosti.

Natječaj je objavljen 20.11.2018, a nabava se sastoji od 4 grupe i to: Uređaj za homogenizaciju; Uređaj za razrjeđivanje; Uređaj za mjerenje elemenata masenom detekcijom; Uređaj za mikrovalno razaranje uzoraka

S danom 03.12.2018, objavljuju se odgovori i pojašnjenja na pristigla pitanja i sukladno tome izmjene dokumentacije za nadmetanje. S obzirom na izmjene teksta Dokumentacije za nadmetanje, Priloga I dokumentacije za nadmetanje – ponudbeni list i Priloga VII dokumentacije o nabavi – tehničke specifikacije, molimo sve potencijalne ponuditelje da preuzmu ažuriranu dokumentaciju i sve priloge objavljene na stranici http://www.bioinstitut.hr/kk-projekt/

Više informacija o nabavi moguće je vidjeti preuzimanjem obavijesti o nabavi  dok je cjelokupnu dokumentaciju o nabavi moguće preuzeti na web stranici http://www.bioinstitut.hr/kk-projekt/


Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Bioinstitut d.o.o.

Blog

IKT- Poziv na dostavu ponuda - softversko rješenje

09.10.2020 // Nabava

Evidencijski broj nabave: KK.03.2.1.19.1040-05

IKT- Poziv na dostavu ponuda - laptopi

03.06.2020 // Nabava

Evidencijski broj nabave: KK.03.2.1.19.1040-02/2