Početna Blog Nabava Poziv na dostavu ponude nabava instrumenta

Poziv na dostavu ponude nabava instrumenta

KATEGORIJA: Nabava

DATUM OBJAVE

: 29.10.2019

Poštovani,

ovo je pozivni naječaj za:

  • Plinski kromatograf s plameno-ionizacijskim i elektron-zahvatnim detektorima (GC-FID/ECD)
  • Protočni analizator sa spektrometrijskom metodom

 

kompletan dokument natječaja možete preuzeti OVDJE.


4.11.2019. objašnjenja pristiglih upita zainteresiranih ponuditelja:

1.)    Vezano za protočni analizator sa spektrometrijskom metodom koji nabavljate, biste li mi mogli pojasniti o kojoj se vrati instrumenta zapravo radi jer iz navedenih specifikacija i samog naziva nije jasno radi li se o primjerice UV-Vis spektrofotometru s protočnim ćelijama ili?

Odgovor: U dokumentaciji za nadmetanje pod točkom 2. tražili smo protočni analizator sa spektrometrijskom metodom ili diskretni fotometrijski analizator.

2.)    Pod točkom 2. Traži se: Protočni analizator sa spektrometrijskom metodom – 1 KOMAD

Da li prihvaćate izmjenu u Protočni analizator sa spektrometrijskom metodom/diskretni fotometrijski analizator?

Odgovor:  Obzirom na kratak rok, nećemo ići u izmjenu dokumentacije.

3.)    Pod točkom 1.11. navodi se da predmet prodaje pored specificiranog uređaja iz ponude prodavatelja čini i pribor za održavanje, standardne otopine i kolone za određivanje spojeva iz točke 1.1. i 1.2. te potrošni materijal unutar garantnog roka uključujući inserte, septe, ferule i dr. Molim vas da navedete godišnju procjenu broj uzoraka kako bi mogli uključiti sve potrebno u ponudu, te kako bi ponude bile usporedive.

Odgovor:           

  • Spojevi 1.1.1 do 1.1.3. validacija metode te 500 uzoraka
  • Spojevi 1.1.4. validacija te 2.000 uzoraka
  • Nitrati, ukupan dušik, ortofosfati, ukupan fosfor validacija te 10.000 uzoraka
  • Anionski detergenti, cijanidi, fenoli validacija te 500 uzoraka

4.)       Do kojeg točno datuma ponude moraju biti dostavljene - 8 dana od kojeg datuma?

Odgovor: Ponude moraju stići zaključno do 06.11.2019. do kraja dana.

5.)    Koji je traženi rok isporuke – 30 dana ili 6 tjedana?

Odgovor: 30 dana fizička isporuka instrumenata, 6 tjedana sa razvojem prvog seta ispitivanja definiranog dokumentacijom.

6)    Da li možete točno definirati količinu potrošnog materijala za GC? Vjerujem da iz dosadašnjeg iskustva možete definirati koje količine su Vam potrebne, a na taj način bi i  ponude bile usporedive jer bi svi ponudili istu količinu potrošnog materijala .

Odgovor: Bez obzira na iskustvo teško je predvidjeti koliki je potrošni materijal, jer proizvođači uređaja različito definiraju dinamiku izmjena septi, ferula,… Raspolažemo samo brojem uzoraka koje ćemo provesti u godinu dana (navedeno u prijašnjim odgovorima), znamo da treba provesti i validacije instrumenata i druge godine garantnog roka i preventivan servis u dinamici u kojoj ga predviđa proizvođač.


S poštovanjem,

Mario Posedi

Kontakt osoba:

Mario Posedi

tel. 040391485

fax: 040391493

e-mail: [email protected]


Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Bioinstitut d.o.o.

Blog

Deklariranje (označavanje) bio proizvoda

04.09.2023 // Kemija

Označavanje hrane jedno je od najsloženijih zakonski uređenih područja vezanih za hranu. Razlog tome je što ono obuhvaća vrlo različite i često suprotne ciljeve kao što su zaštita potrošača, poštivanje proizvođačke i poslovne tajne, omogućavanje slobodnog kretanja robe (hrane) te mogućnost upravljanja krizom kada postoji opasnost štetnog djelovanja hrane na zdravlje ljudi.

Hrana i klimatske promjene

28.08.2023 // Kemija

Kakve veze hrana ima s klimatskim promjenama?

Ono što jedemo i kako je ta hrana proizvedena utječe na naše zdravlje, ali i na okoliš. Hranu treba uzgojiti, preraditi, transportirati, distribuirati, pripremiti, konzumirati, a otpad od hrane zbrinuti. Svaki od ovih koraka stvara stakleničke plinove koji zadržavaju sunčevu toplinu i doprinose klimatskim promjenama. Otprilike trećina svih emisija stakleničkih plinova koje uzrokuje čovjek povezana je s hranom.