Početna Blog Veterina Homeopatsko liječenje životinja

Homeopatsko liječenje životinja

KATEGORIJA: Veterina

DATUM OBJAVE

: 28.01.2013

Osnovno načelo  homeopatskog liječenja jest „slično se sličnim liječi“ (similia similibus curentur).
Već je grčki liječnik Hipokrat ( 5.st. p. k.) to opazio i pisao o takvom  liječenju, a u doba renesanse Paracelsus je promovirao to načelo, dok je homeopatsku medicinu, kakvu je danas znamo utemeljio i usavršavao Dr.Samuel Hahnemann(1755.- 1843.)

Homeopatija kao metoda liječenja nastoji  u bolesnom organizmu stimulirati vlastiti prirodni kapacitet samoizlječenja te uspostaviti poremećenu ravnotežu pacijenta uporabom odgovarajućih prirodnih pripravaka. Homeopatija se temelji na načelu prema kojem su simptomi često rezultat djelovanja tjelesnog obrambenog mehanizma, tj. odbijanja napada, pa bi prema tome bilo poželjno, umjesto da tražimo način suzbijanja simptoma, prijeći na oblik liječenja usredotočen na stvaranje otpornosti. Tako npr. dok bi kod febrilne životinje propisali lijek za sniženje temperature, homeopat će propisati lijek koji bi, kad bi ga dali zdravoj životinji, povisio njenu temperaturu, s pretpostavkom da je temperatura način kojim organizam odbija bolest.
Homeopatski se lijekovi izrađuju iz neprerađenih prirodnih supstancija (biljke, minerali, životinjsko tkivo) koji se pripremaju na vrlo jednostavan i jedinstven način. Taj postupak uzastopnog razrjeđivanja lijeka i do nekoliko stotina puta naziva se potenciranje. Mogu se koristiti i supstance mikrobiološkog podrijetla, npr. cjepiva. Sastav homeopatskog lijeka može biti i biološki i kemijski i sintetski. Najčešći oblik uzimanja homeopatskog lijeka su tablete, granule, masti, injekcije, kapi.  Za razliku od konvencionalnih lijekova, doziranje homeopatskih pripravaka nije usko povezano sa tjelesnom težinom. 
Takav homeopatski pripravak uz ljekovito djelovanje nema neželjene učinke na organizam. Upravo zbog takvih svojstava, homeopatsko liječenje zauzima sve veći udio u svijetu i u nas, pogotovo kod životinja čiji se proizvodi koriste za ishranu ljudi.
U mnogim razvijenim zemljama ( SAD, Francuska, Švicarska, i dr.) homeopatija je zakonski priznata kao sigurna alternativa ili nadopuna konvencionalnom liječenju, dok su hrvatskim Zakonom o veterinarskim lijekovima, homeopatski proizvodi svrstani u posebnu grupu bez istaknute terapijske indikacije.
Također je primjena homeopatskih pripravaka, kao neizostavni dio, uvrštena u novi Pravilnik o ekološkom uzgoju životinjskih proizvoda (čl.62). Klasično liječenje treba ograničiti na iznimne slučajeve, a po mogućnosti valja ga izvoditi prirodnim-fizioterapija, homeopatija-odgovarajućim postupcima i lijekovima.
Ekološki uzgoj životinja i proizvodnja ekološki zdrave hrane,  imperativ je današnjice, a homeopatija kao sastavni dio tog procesa, nesumnjivo, zauzima značajno mjesto.

Branimir Novak, dr.vet.med.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Bioinstitut d.o.o.

Blog

Deklariranje (označavanje) bio proizvoda

04.09.2023 // Kemija

Označavanje hrane jedno je od najsloženijih zakonski uređenih područja vezanih za hranu. Razlog tome je što ono obuhvaća vrlo različite i često suprotne ciljeve kao što su zaštita potrošača, poštivanje proizvođačke i poslovne tajne, omogućavanje slobodnog kretanja robe (hrane) te mogućnost upravljanja krizom kada postoji opasnost štetnog djelovanja hrane na zdravlje ljudi.

Hrana i klimatske promjene

28.08.2023 // Kemija

Kakve veze hrana ima s klimatskim promjenama?

Ono što jedemo i kako je ta hrana proizvedena utječe na naše zdravlje, ali i na okoliš. Hranu treba uzgojiti, preraditi, transportirati, distribuirati, pripremiti, konzumirati, a otpad od hrane zbrinuti. Svaki od ovih koraka stvara stakleničke plinove koji zadržavaju sunčevu toplinu i doprinose klimatskim promjenama. Otprilike trećina svih emisija stakleničkih plinova koje uzrokuje čovjek povezana je s hranom.