Početna Djelatnosti Laboratorijska djelatnost

Laboratorijska djelatnost

Prva potvrda o akreditaciji prema normi HRN EN ISO 17025 za akreditaciju 50 kemijskih i mikrobioloških metoda ispitivanja dobivena je 2005.g. Od tada se područje akreditacije svake godine kontinuirano proširuje novim metodama ispitivanja, te je akreditirano više od 180 metoda ispitivanja.

Laboratorijska djelatnost obuhvaća slijedeća akreditirana područja ispitivanja prema normi HRN EN ISO 17025:2017:

 • hrana
 • hrana za životinje
 • vino
 • voda
 • otpad
 • tlo
 • mulj
 • sediment
 • kruta oporabljena goriva
 • naftni proizvodi
 • predmeti opće uporabe
 • uzorci okoliša iz primarne proizvodnje
 • mikrobiološka čistoća površina
 • mikrobiološka ispitivanja u svrhu dijagnostike bolesti životinja
 • uzorkovanja voda, otpada, mulja i sedimenta

 

Akreditirane metode u laboratorijima Laboratorijske djelatnosti (u %)

Sustav upravljanja u Laboratorijskoj djelatnosti certificiran je prema:

HRN ISO 9001:2015 Sustav upravljanja kvalitetom (broj certifikata 4410015430119, TÜV Nord)

HRN EN ISO 14001:2015 Sustav upravljanja okolišem (broj certifikata 4410415430119, TÜV Nord)

Organigram Laboratorijske djelatnosti

Znanstveno-nastavna djelatnost/suradnja:

 • Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Fakultet organizacija i informatike Sveučilišta u Zagrebu
 • Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Međimursko veleučilište u Čakovcu

Prostorni i tehnički kapaciteti Lab. djelatnosti 

Osiguranje valjanosti rezultata ispitivanja 

Ovlaštenja, akreditacija i certifikati 

Popis specifikacija, referenci i zakonskih propisa za izdavanje izjave o sukladnosti

 

 


Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Bioinstitut d.o.o.

Blog

IKT- Poziv na dostavu ponuda - softversko rješenje

09.10.2020 // Nabava

Evidencijski broj nabave: KK.03.2.1.19.1040-05

IKT- Poziv na dostavu ponuda - laptopi

03.06.2020 // Nabava

Evidencijski broj nabave: KK.03.2.1.19.1040-02/2