Početna Djelatnosti Laboratorijska djelatnost

Laboratorijska djelatnost

Prva potvrda o akreditaciji prema normi HRN EN ISO 17025 za akreditaciju 50 kemijskih i mikrobioloških metoda ispitivanja dobivena je 2005.g. Od tada se područje akreditacije svake godine kontinuirano proširuje novim metodama ispitivanja, te je akreditirano više od 180 metoda ispitivanja.

Laboratorijska djelatnost obuhvaća slijedeća akreditirana područja ispitivanja prema normi HRN EN ISO 17025:2017:

 • hrana
 • hrana za životinje
 • vino
 • voda
 • otpad
 • tlo
 • mulj
 • sediment
 • kruta oporabljena goriva
 • naftni proizvodi
 • predmeti opće uporabe
 • uzorci okoliša iz primarne proizvodnje
 • mikrobiološka čistoća površina
 • mikrobiološka ispitivanja u svrhu dijagnostike bolesti životinja
 • uzorkovanja voda, otpada, mulja i sedimenta

 

Akreditirane metode u laboratorijima Laboratorijske djelatnosti (u %)

Sustav upravljanja u Laboratorijskoj djelatnosti certificiran je prema:

HRN ISO 9001:2015 Sustav upravljanja kvalitetom (broj certifikata 4410015430119, TÜV Nord)

HRN EN ISO 14001:2015 Sustav upravljanja okolišem (broj certifikata 4410415430119, TÜV Nord)

Organigram Laboratorijske djelatnosti

Znanstveno-nastavna djelatnost/suradnja:

 • Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Fakultet organizacija i informatike Sveučilišta u Zagrebu
 • Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Međimursko veleučilište u Čakovcu

Prostorni i tehnički kapaciteti Lab. djelatnosti 

Osiguranje valjanosti rezultata ispitivanja 

Ovlaštenja, akreditacija i certifikati 

Popis specifikacija, referenci i zakonskih propisa za izdavanje izjave o sukladnosti

Rješavanje pritužbi 

 • Kupci se mogu informirati o načinu rješavanja pritužbi u prijemnom uredu Laboratorijske djelatnosti (usmeno ili putem e-maila).
 • Prilikom zaprimanja pritužbe popunjava se obrazac za pritužbe (O-7.9-01).
 • Voditelji laboratorija ocjenjuju opravdanost ili neopravdanost pritužbi. Ukoliko je pritužba ocjenjena kao neopravdana, o tome se obavještava kupac u roku 7 dana. U slučaju opravdanih pritužbi, kupca se obavještava o tijeku rješavanja pritužbe i konačnom rješenju u roku od 30 dana.
 • Sve pritužbe arhiviraju se kod voditeljice kvalitete, te služe za preispitivanje sustava upravljanja.

 


Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Bioinstitut d.o.o.

Blog

Deklariranje (označavanje) bio proizvoda

04.09.2023 // Kemija

Označavanje hrane jedno je od najsloženijih zakonski uređenih područja vezanih za hranu. Razlog tome je što ono obuhvaća vrlo različite i često suprotne ciljeve kao što su zaštita potrošača, poštivanje proizvođačke i poslovne tajne, omogućavanje slobodnog kretanja robe (hrane) te mogućnost upravljanja krizom kada postoji opasnost štetnog djelovanja hrane na zdravlje ljudi.

Hrana i klimatske promjene

28.08.2023 // Kemija

Kakve veze hrana ima s klimatskim promjenama?

Ono što jedemo i kako je ta hrana proizvedena utječe na naše zdravlje, ali i na okoliš. Hranu treba uzgojiti, preraditi, transportirati, distribuirati, pripremiti, konzumirati, a otpad od hrane zbrinuti. Svaki od ovih koraka stvara stakleničke plinove koji zadržavaju sunčevu toplinu i doprinose klimatskim promjenama. Otprilike trećina svih emisija stakleničkih plinova koje uzrokuje čovjek povezana je s hranom.