Početna IKT

IKT

Bioinstitut d.o.o. je u posljednjih dvadesetak godina u sklopu djelatnosti koju obavlja postao jedan od vodećih laboratorija u Republici Hrvatskoj. Sam laboratorij je podijeljen je u tri dijela – kemijski, mikrobiološki i ekološki laboratorij. Osim analitike zdravstvene ispravnosti hrane, u spomenutim laboratorijima se obavljaju ispitivanja podzemnih, površinskih i otpadnih voda, analitika vode za kupanje i rekreaciju, ispitivanje zemljišta i otpada na ilegalnim odlagalištima te izrazito zagađenih područja na području cijele Republike Hrvatske.

Tijekom 2018. i 2019. godine izvršena je investicija u dogradnju i opremanje laboratorija u Čakovcu u kojem su prostorni kapaciteti značajno povećani. Slijedno fizičkom proširenju kapaciteta pojavljuje se potreba za adekvatno praćenje poslovnih procesa u smislu informacijsko-komunikacijske podrške. Stoga se krajem 2018. uprava odlučuje na investiciju koja se bazira na uvođenju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu povećanja konkurentnosti laboratorija, a sve u skladu s ESI pozivom Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2. 

Ulaganje uključuje nabavu hardvera u smislu serverske stanice i 10 novih računala za potrebe laboratorija te ulaganje u softver odnosno Informacijski sustav za upravljanje procesima u službi laboratorijske djelatnosti (LIMS - Laboratory Information Management System) koji predstavlja trenutno najmodernije rješenje na tržištu.

Projekt je započeo 01.11.2019. te će trajati 15 mjeseci, tako da je završetak projekta planiran je s 31.01.2021. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 919.912,50 HRK, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 741.200,00 HRK, a intenzitet EU potpore iznosi 399.606,43 HRK.

Predviđeni rezultati projekta uključuju unapređenje raznih procesa unutar tvrtke (upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava, prodaja i upravljanje rizicima), očuvanje svih postojećih radnih mjesta kao i kreiranje dva nova radnih mjesta uz istodobno povećanje prihoda od prodaje proizvoda i usluga. 

Kontakt osoba za projekt:

Zlatko Hrustanović, dipl. iur.

+385 99 217 3525

zlatko(at)bioinstitut.hr

Više informacija:
www.strukturnifondovi.hr

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.


Nabava usluga


Nabava softverskog rješenja KK.03.2.1.19.1040-05

Datum objave natječaja 09.10.2020.

Preuzimanje dokumentacije

Datum objave 22.10.2020.

Odluka o odabiru

Datum objave 09.11.2020.

Poništenje Pardus

Poništenje Pakel

Odluka o odabiru - Pakel


 

Nabava roba 


Laptopi KK.03.2.1.19.1040-02/2

Datum objave natječaja 03.6.2020.

Preuzimanje dokumentacije 

Datum objave 10.06.2020.

Preuzimanje dokumentacije-prva izmjena

Datum objave 25.06.2020.

Odluka o odabiru


PC+Server KK.03.2.1.19.1040-02

Datum objave natječaja 28.2.2020.

Preuzimanje dokumentacije 

Datum objave 10.3.2020.

Odluka o odabiru

 

 


Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Bioinstitut d.o.o.

Blog

Deklariranje (označavanje) bio proizvoda

04.09.2023 // Kemija

Označavanje hrane jedno je od najsloženijih zakonski uređenih područja vezanih za hranu. Razlog tome je što ono obuhvaća vrlo različite i često suprotne ciljeve kao što su zaštita potrošača, poštivanje proizvođačke i poslovne tajne, omogućavanje slobodnog kretanja robe (hrane) te mogućnost upravljanja krizom kada postoji opasnost štetnog djelovanja hrane na zdravlje ljudi.

Hrana i klimatske promjene

28.08.2023 // Kemija

Kakve veze hrana ima s klimatskim promjenama?

Ono što jedemo i kako je ta hrana proizvedena utječe na naše zdravlje, ali i na okoliš. Hranu treba uzgojiti, preraditi, transportirati, distribuirati, pripremiti, konzumirati, a otpad od hrane zbrinuti. Svaki od ovih koraka stvara stakleničke plinove koji zadržavaju sunčevu toplinu i doprinose klimatskim promjenama. Otprilike trećina svih emisija stakleničkih plinova koje uzrokuje čovjek povezana je s hranom.