Početna KK Projekt

KK Projekt

 

vidi više vizuala

Bioinstitut d.o.o. je osnovan 18. siječnja 1949. godine. Od tada, te u prvim desetljećima osnovne i jedine veterinarske djelatnosti Bioionstitut d.o.o. je izrastao kasnije u multidisciplinarnu ustanovu, te svojim djelovanjem pokriva više područja, posebice ona u laboratorijskoj dijagnostici kako u javnom tako i u veterinarskom javnom zdravstvu. Upravo u segmentu laboratorijske dijagnostike, laboratorij Bioinstituta d.o.o. postao je jedan od vodećih u Republici Hrvatskoj. Podijeljen je u tri dijela – kemijski, mikrobiološki i ekolološki laboratorij. Osim analitike zdravstvene ispravnosti hrane, u spomenutim laboratorijima se obavljaju ispitivanja podzemnih, površinskih i otpadnih voda, analitika vode za kupanje i rekreaciju, ispitivanje zemljišta i otpada na ilegalnim odlagalištima te izrazito zagađenih područja na području cijele Republike Hrvatske.

Prateći suvremene trendove upravljanja poslovnim sustavima te samim operativnim procesima unutar istih, Bioinstitut d.o.o. je od strane neovisne institucije certificiran  u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 9001 te akreditiran od Hrvatske akreditacijske agencije u skladu s 2 norme: HRN EN ISO/IEC 17025 i HRN EN ISO/IEC 17020.

Bioinstitut d.o.o. je 31.12.2017. godine započeo s provedbom EU projekta „Dogradnja i opremanje laboratorija u Čakovcu“ referentne oznake KK.03.2.1.05.0360 koji je sufinanciran iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija odnosno javnog poziva Kompetentnost i razvoj malih i srednjih poduzeća.

Ovaj projekt ima za cilj pridonijeti povećanja poslovnih kapaciteta tvrtke Bioinstitut d.o.o. u smislu nadogradnje i opremanja laboratorija. Planirano je ulaganje u adaptaciju i dogradnju laboratorija u Čakovcu. Osim adaptacije i dogradnje, planirano je opremanje novog prostora laboratorijskim namještajem te nabavka specijaliziranih laboratorijskih uređaja.

Projekt će trajati 21 mjesec, a završetak projekta planiran je s 30.09.2019. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 8.844.146,00 HRK, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 7.983.141,00 HRK, a intenzitet EU potpore iznosi 3.174.509,35 HRK.

Rezultati projekta uključuju očuvanje svih postojećih radnih mjesta kao i kreiranje novih radnih mjesta uz značajno povećanje prihoda od prodaje proizvoda i usluga te povećanje prihoda od izvoza u razdoblju do 2020. godine. Osim vlastitog povećanja poslovnih kapaciteta ovim projektom se doprinosi i općem razvoju malog i srednjeg poduzetništva na području Međimurske županije.

Kontakt osoba:

Zlatko Hrustanović, dipl. iur.

+385 99 217 3525

zlatko(at)bioinstitut.hr

Više informacija:
www.strukturnifondovi.hr

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.


Novi laboratorij u funkciji

Nastavno na završetak radova na izgradnji laboratorija u Čakovcu, opremanju laboratorija novim laboratorijskim uređajima i namještajem te obavljenom tehničkom pregledu koji je izvršen 27.08.2019. godine, za kompletnu novoizgrađenu cjelinu 05.09.2019. godine izdana je uporabna dozvola. 

Izdavanjem uporabne dozvole je završena najkompleksnija aktivnost provedbe projekta te je ostvaren jedan od najvažnijih pokazatelja projekta. Ovime se projekt privodi kraju, a preostale planirane aktivnosti izvršavati će se zaključno do 30.09.2019.


Završetak radova

Dana 02.07.2019. izvršena je primopredaja radova izvedenih na laboratoriju tvrtke Bioinstitut d.o.o. koji je djelomično financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Radovi na adaptaciji su započeli 28.08.2018. godine, a kroz period od 11 mjeseci kapaciteti postojećeg laboratorija na lokaciji R. Steinera 7, Čakovec su povećani za 850,00 m2 od čega se 206,00 m2 odnosi na dogradnju postojeće građevine, a 644,00 m2 na novoizgrađeni aneks. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je 8.077.463,93 HRK.  


Nabava roba 

Datum objave natječaja 12.4.2019. 

19.6.2019. Zapisnik o otvaranju i ocjenjivanju ponuda

Obavijest o nabavi - Laboratorijski namještaj KK.03.02.1.05.0360-07. Preuzimanje dokumentacije: Evidencijski broj nabave: KK.03.2.1.05.0360-07

19.4.2019. pojašnjenja dokumentacije o nabavi laboratorijskog namještaja #1

29.4.2019. nabava namještaja izmjena #1 i produljenje roka Preuzimanje izmjenjene dokumentacije: Evidencijski broj nabave: KK.03.2.1.05.0360-07

10.5.2019. nabava namještaja izmjena #2 i produljenje roka Preuzimanje izmjenjene dokumentacije: Evidencijski broj nabave: KK.03.2.1.05.0360-07

17.5.2019. nabava namještaja izmjena #3 i produljenje roka Preuzimanje izmjenjene dokumentacije: Evidencijski broj nabave: KK.03.2.1.05.0360-07

 

Datum objave zapisnika 18.12.2018.

Zapisnik o otvaranju i ocjenjivanju ponuda

Datum objave odgovora 5.12.2018.

Objava pojašnjenja dokumentacije o nabavi KK.03.02.1.05.0360-06

Datum izmjene natječaja 3.12.2018.

Obavijest o nabavi i dokumentacija za preuzimanje

Datum objave natječaja 20.11.2018.

Obaijest o nabavi i dokumentacija za preuzimanje


II krug natječaja

Datum objave natječaja 27.7.2018.

Preuzimanje izmjenjene dokumentacije za nabavu radova: dogradnja laboratorija u Čakovcu KK.03.02.1.05.0360-04

Datum objave 30.8.2018.

Zapisnik o otvaranju i ocjenjivanju ponuda

 


I krug natječaja

Datum objave natječaja 22.5.2018.

Preuzimanje dokumentacije za nabavu radova: dogradnja laboratorija u Čakovcu KK.03.02.1.05.0360-04

Datum izmjene natječaja 01.06.2018.

Objašnjenje i izmjena dokumentacije o nabavi radova.  Preuzimanje dokumentacije: Evidencijski broj nabave: KK.03.2.1.05.0360-04

Datum izmjene natječaja 8.6.2018.

Objašnjenje i druga izmjena dokumentacije o nabavi radova. Preuzimanje dokumentacije: Evidencijski broj nabave: KK.03.2.1.05.0360-04

Datum izmjene natječaja 15.6.2018.

Objašnjenje i treća izmjena dokumentacije o nabavi radova. Preuzimanje dokumentacije: Evidencijski broj nabave: KK.03.2.1.05.0360-04

Datum izmjene natječaja 28.6.2018.

Odluka o poništenju natječaja

 


Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Bioinstitut d.o.o.

Blog

Deklariranje (označavanje) bio proizvoda

04.09.2023 // Kemija

Označavanje hrane jedno je od najsloženijih zakonski uređenih područja vezanih za hranu. Razlog tome je što ono obuhvaća vrlo različite i često suprotne ciljeve kao što su zaštita potrošača, poštivanje proizvođačke i poslovne tajne, omogućavanje slobodnog kretanja robe (hrane) te mogućnost upravljanja krizom kada postoji opasnost štetnog djelovanja hrane na zdravlje ljudi.

Hrana i klimatske promjene

28.08.2023 // Kemija

Kakve veze hrana ima s klimatskim promjenama?

Ono što jedemo i kako je ta hrana proizvedena utječe na naše zdravlje, ali i na okoliš. Hranu treba uzgojiti, preraditi, transportirati, distribuirati, pripremiti, konzumirati, a otpad od hrane zbrinuti. Svaki od ovih koraka stvara stakleničke plinove koji zadržavaju sunčevu toplinu i doprinose klimatskim promjenama. Otprilike trećina svih emisija stakleničkih plinova koje uzrokuje čovjek povezana je s hranom.