Blog

Plastika koja dolazi u dodir sa hranom

16.05.2017 // hrana i predmeti opće uporabe

Plastika, materijal koji je najviše zastupljen od materijala koji dolaze u neposredan dodir sa hranom,  omogućava dulji rok trajanja, održavanje senzorskih svojstava hrane, olakšava prezentaciju hrane i manipulaciju hranom, lako se oblikuje.

Kako smanjiti količine akrilamida u prehrani?

29.03.2017 // Kemija

Štetni akrilamid otkrili su švedski znanstvenici 2002.g. u hrani bogatoj škrobom koja se termički obrađuje. Najveće koncentracije nađene su u čipsu i prženom krumpiru, tj. hrani koja se peče ili prži (Slika 1.).