Laboratorij za ekologiju

Voditeljica laboratorija:
dr. sc. Teuta Tompić, dipl. ing.
Tel: 040 / 391 - 491
Fax: 040 / 391 - 493
E-mail: teuta.tompic@bioinstitut.hr

Područja ispitivanja:

 • vode za piće,
 • mineralne, izvorske i stolne vode,
 • površinske vode,
 • vode prirodnih i umjetnih jezera,
 • vode za kupanje,
 • podzemne vode,
 • oborinske vode,
 • otpadne vode,
 • sastav tla,
 • otpad,
 • eluat otpada,
 • mulj.

Uzorkovanje voda (pitkih, površinskih, podzemnih, jezerskih, za kupanje, oborinskih, otpadnih).
Uzorkovanje otpada (inertnog, neopasnog, opasnog) i mulja.

U Laboratoriju se provode fizikalno-kemijska ispitivanja gore navedenih uzoraka u skladu s važećim zakonskim propisima kao i prema potrebama naručitelja. Ispitivanja se provode normiranim metodama od kojih je većina akreditirana prema HRN EN ISO/IEC 17025, a preostale su u planu akreditacije u narednom razdoblju. Na temelju provedenih ispitivanja i njihovih rezultata donosi se stručno mišljenje s obzirom na važeće zakonske propise kao i prema iskustvenim i literaturnim podacima.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Bioinstitut d.o.o.

Blog

Površinski aktivne tvari - alkilfenoli i njihovi etoksilati

18.12.2018 // Kemija

Surfaktanti ili površinske aktivne tvari kemijski su spojevi koji se sastoje od polarnog hidrofilnog dijela molekule (koji se dobro otapa u vodi)  i nepolarnog hidrofobnog dijela molekule (koji se ne otapa u vodi).

Testovi toksičnosti na živim organizmima

14.12.2018 // Biologija

Toksičnost je svojstvo neke tvari da ima štetan utjecaj na živa bića i/ili na okoliš. Koliko je neka tvar opasna nije lako definirati, jer njena otrovnost ovisi o brojnim okolišnim čimbenicima (načinu, količini i učestalosti izlaganja) te o samom organizmu i njegovim individualnim fiziološkim čimbenicima.