Početna Djelatnosti Laboratorijska djelatnost Laboratorij za kemiju hrane i predmete opće uporabe

Laboratorij za kemiju hrane i predmete opće uporabe

primjer

Voditelj laboratorija:
Nenad Martinec, dipl. ing.
Tel: 040 / 391 - 491
Fax: 040 / 391 - 493
E-mail: nenad.martinec@bioinstitut.hr

Područja ispitivanja:

HRANA

 • određivanje kompletne nutritivne i energetske vrijednosti (sadržaja vode, suhe tvari, proteina, masti, vrsta masnih kiselina, sadržaja kolesterola,  pepela, vlakana, ugljikohidrata, šećera, soli, natrija …) i izražavanje prema GDA vrijednostima za deklaracije
 • određivanje teških metala kao kontaminanata hrane (olovo, kadmij, živa, arsen, kositar, nikal…)
 • određivanje ostataka pesticida (organoklorovih i organofosfornih)
 • određivanje policikličkih aromatskih ugljikovodika i polikloriranih bifenila
 • određivanje mikotoksina
 • određivanje aditiva (polifosfati, nitriti, bojila, konzervansi…)
 • određivanje mikro i makroelemenata (natrij, kalcij, fosfor, magnezij, željezo, bakar, cink, selen, mangan…)
 • određivanje ostalih parametara kakvoće prema važećim Pravilnicima za određenu vrstu hrane
 • provjera sukladnosti deklaracija svih vrsta hrane sa važećim Pravilnicima

VINO, PIVO I ALKOHOLNA PIĆA

 • određivanje alkoholne jakosti i metanola
 • određivanje šećera, ukupne kiselosti, hlapivih kiselina, ukupnog i slobodnog SO2, pH, gustoće, ekstrakta…

STOČNA HRANA (gotove smjese, krmiva i mineralni dodaci)

 • određivanje kompletne nutritivne i energetske vrijednosti (sadržaja vode, suhe tvari, proteina, masti, vrsta masnih kiselina, sadržaja  pepela, vlakana, ugljikohidrata, natrija …)
 • određivanje teških metala kao kontaminanata (olovo, kadmij, živa, arsen, fluor…)
 • određivanje ostataka pesticida (organoklorovih i organofosfornih)
 • određivanje mikotoksina
 • određivanje mikro i makroelemenata (natrij, kalcij, fosfor, magnezij, željezo, bakar, cink, selen, mangan…)
 • određivanje ostalih parametara kakvoće prema važećim Pravilnicima

PREDMETI OPĆE UPORABE

 • provjera sukladnosti sa pravilnicima za sve vrste predmeta i ambalaže koji dolaze u neposredan dodir sa hranom (od metala, papira, drva, stakla, gline ili umjetnih masa)
 • provjera sukladnosti dječjih igračaka

U Laboratoriju se provode fizikalno-kemijska ispitivanja navedenih parametara u skladu s važećim zakonskim propisima kao i prema potrebama naručitelja. Ispitivanja se provode normiranim metodama od kojih je većina akreditirana prema HRN EN ISO/IEC 17025, a preostale su u planu akreditacije u narednom razdoblju. Na temelju provedenih ispitivanja i njihovih rezultata donosi se stručno mišljenje s obzirom na važeće zakonske propise kao i prema iskustvenim i literaturnim podacima.

 

 


Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Bioinstitut d.o.o.

Blog

Poziv na dostavu ponude nabava instrumenta

29.10.2019 // Nabava

Poštovani,

ovo je pozivni naječaj za:

 • Plinski kromatograf s plameno-ionizacijskim i elektron-zahvatnim detektorima (GC-FID/ECD)
 • Protočni analizator sa spektrometrijskom metodom

 

Održana zaključna konferencija projekta

15.10.2019 // Nabava

Dana 26.09.2019. u konferencijskoj sali novoizgrađenog laboratorija u Čakovcu održana je završna konferencija projekta "Dogradnja i opremanje laboratorija u Čakovcu" koji se djelomično financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.